Medietilsynet

NY UNDERSØKELSE: Småbarn (0–8 år) og bruk av digitale medier. – Må starte tidlig med å øke småbarns mediekompetanse

Del

I den nye undersøkelsen Småbarn og digitale medier 2016 har ti 2. klassinger og deres familier selv snakket om egne erfaringer rundt bruken av digitale medier. Forskerne har fått innblikk i familienes dynamikk, deres digitale og ikke-digitale handlingsmønster, rutiner og samtaler.

Nye funn viser at de aller yngste på mange måter bruker digitale medier på samme vis som eldre barn og voksne. – Spørsmålet er derfor når og på hvilken måte vi skal rette innsatsen for å sikre trygg bruk av digitale medier og fremme og forsterke barnas forståelse av digital dømmekraft og nettvett, sier Barbro Hardersen i Medietilsynet.

Undersøkelsen viser at barna omgir seg med mange digitale medier og bruker disse som en naturlig del av hverdagen, både hjemme og på skole. – Det er viktig å starte tidlig med å jobbe forebyggende med barn og foreldre – særlig med tanke på digital mobbing og andre negative opplevelser på nett, avslutter Hardersen.

Studien viser at:

Foreldre er bekymret for at barna skal bli sosialt utestengt: Foreldrene opplever at det oppstår et dilemma når det å være oppdatert på dataspill, apper og ulike strømmetjenester er avgjørende for at barna blir sosialt akseptert blant jevnaldrende. Foreldre kjøper derfor medietjenester eller gir tilgang til digitale medier. Dette på tross av at mange foreldre synes barna bruker for mye tid på digitale aktiviteter. Familiene har ulike regler for mediebruk, men foreldrene forteller om utfordringer med å følge dem opp.

Digitalt medieinnhold inspirerer til ikke-digital lek: Det er en tydelig sømløs overgang fra digitale til ikke-digitale aktiviteter. Barna plukker opp ideer, blir inspirert av det de ser, gjør eller opplever via digitale medier, og tar dette med seg inn i ikke-digitale leker.

Foreldre snakker om at barna er digitalt kompetente: Foreldre forteller om barn som er teknisk kompetente brukere som tar i bruk digitale medier og stort sett finner ut av ting på egenhånd. De ber om hjelp fra eldre søsken/andre barn eller foreldre/voksne hvis de har behov for det. Noen er bekymret for hva barna fanger opp og gjør på nett utenfor hjemmet, og noen har snakket med barna om et kritisk blikk og ulike farer ved nettbruk.

Andre funn: Småbarn og digitale medier 2016

 • De under 8 år bruker helst nettbrett fordi de er lette og krever minimalt med opplæring
 • I gjennomsnitt bruker 7-åringen IKT og digitale medier om lag 13 timer i uken
 • Det er tre aktivitetstyper digitale online medier brukes til:
      Spilling
      Se på filmsnutter via YouTube
      Bruke strømmetjenester
 • Bruk av IKT er en integrert del av norske barns oppvekst
 • YouTube brukes til å finne ut hvordan ting skal gjøres andre steder f.eks løse utfordringer i dataspill og til inspirasjon og hjelp utenfor det digitale

Studien Småbarn og digitale medier 2016 – En kvalitativ undersøkelse om norske 0–8-åringers bruk av digitale (online) medier er det norske bidraget i det felleseuropeiske forskningsprosjektet Young Children (0-–8) and Digital Technology hvor tilsvarende studier fra 18 land sammenlikner 0–8-åringers mediebruk. Forskerteamet som har utført studien er førsteamanuensene Mari-Ann Letnes og Svein Sando fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Barbro Hardersen fra Medietilsynet Trygg bruk.

Kontakt: Barbro Hardersen, barbro.hardersen@medietilsynet.no, tlf. 970 16 044

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom