SMB Norge

Ny undersøkelse: Norske kommuner må bli bedre på næringsutvikling!

Del

Manglende kompetanse og svært lang saksbehandlingstid i mange norske kommuner har blitt et stort problem for lokal næringsutvikling. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges vel 5000 medlemsbedrifter.

I undersøkelsen svarte over 70 prosent av respondentene at deres kommune bør bli mye eller svært mye bedre på næringsutvikling. Lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse trekkes frem som de klart største utfordringene, tett fulgt av dårlig infrastruktur.

– Lokale myndigheters evne og vilje til å lage gode rammer for næringslivet er helt essensielt for bedriftenes mulighet til å vokse og skape arbeidsplasser. Dessverre er det for mange norske kommuner som tilsynelatende svikter på dette området, sier Olaf Thommesen, administrerende direktør i SMB Norge.

Sterkere incentiv

73 prosent av respondentene i undersøkelsen tror imidlertid at kommunene vil legge bedre til rette for lokal næringsutvikling hvis de hadde fått et sterkere incentiv. Nå foreslår SMB Norge at en større del av selskapsskatten skal tilfalle kommunene direkte.

– I dag går kun 0,7 prosent av selskapsskatten direkte til kommunene. Vi tror dette har bidratt til at enkelte kommuner i for liten grad prioriterer tilrettelegging for det lokale næringslivet. Ved å heve dette beløpet vil kommunene kunne øke kompetansen og få ned saksbehandlingstiden, sier Thommessen.

Et halvt statsbudsjett

SMB-sektoren står for nesten halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge. Det utgjør nær 700 milliarder kroner, eller et halvt statsbudsjett i året. Dessuten blir 2 av 3 nye jobber i privat sektor skapt av landets små og mellomstore bedrifter.

I rundt 70 prosent av landets kommuner består næringslivet utelukkende av SMB’er, og i mange av disse kommunene står de små og mellomstore bedriftene også for samtlige arbeidsplasser i privat sektor. Uten SMB’ene hadde mange lokalsamfunn i Norge rett og slett forsvunnet eller dødd ut.

Tar debatten

Hvor viktige er de små og mellomstore bedfrifter for norske kommuner? SMB Norge tar debatten i Arendal mandag kveld. I panelet sitter Linda Hofstad Helleland (H), Geir Pollestad (Sp), Andre Skjelstad (V), Eirik Sivertsen (Ap), Steinar Bergstøl Andersen (Frp) og Stig Hansen som er styreleder for Næringshagene i Norge. Arrangementet på Madam Reriersen klokken 17.00 er åpent for alle

Her kan du lese mer om undersøkelsen og SMB Norges ferske rapport om lokal næringsutvikling

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om SMB Norge

SMB Norge
SMB Norge
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.dinbedrift.no

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg saker fra SMB Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom