Norske Trevarer

Ny undersøkelse: Kommune-Norge vil handle bærekraftig, men prioriterer likevel pris

Del

En spørreundersøkelse av over 150 ordførere og rådmenn kommer det frem at pris er stadig viktigst i kommunens anbudsprosesser, mens miljø er mindre viktig.

Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer.
Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer.

- Det er svært skuffende å se at miljø blir mindre viktig i kommunenes anbudsprosesser. Dette er stikk i strid med regjeringens intensjon om å bruke innkjøpsmakten som et verktøy i det grønne skiftet, sier Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer.

Widerøe Wibe leder NHOs bransjeforening Norske Trevarer for 300 snekkerbedrifter over hele landet. Bedriftene har verksted og fabrikker over hele landet, men opplever ofte at norske kommuner velger utenlandske materialer og produkter ved nybygg eller vedlikehold.

- Offentlige anskaffelser er beregnet til å utgjøre nesten 15 prosent av Norges totale klimagassutslipp, og det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 200 milliarder kroner hvert år. Gjennom disse prosessene har vi en kjempe mulighet til å vektlegge de lokale og bærekraftige leverandørene, og redusere det kommunale og nasjonale CO2-utslippet, sier Widerøe Wibe videre.

I undersøkelsen blir det også spurt om bruk av tre som materiale ved innredning og interiør av nye bygg. Her svarte kun 1 av fire at de stiller slike krav.

- Mer bruk av tre i byggeprosesser er et enkelt grep for kommunene for å spare miljøet. Dessuten er ofte tre kortreist materiale som involverer lokalt næringsliv. Her bør det derfor en informasjons- og holdningskampanje til i kommunene for å øke bruken av trevarer i kommunale bygg og rehabiliteringsprosesser, sier Widerøe Wibe.

Sentrale funn
• Et overveldende flertall av respondentene er enige i at kommunen bør ha større mulighet til å foretrekke lokale leverandører i anbudsprosesser
• Et markant flertall mener at det totale klimaavtrykket bør telle positivt på varer og tjenester man kjøper inn i anbudsprosesser.
• Ordførere/kommunedirektører i Midt Norge mest positive til lokale leverandører i anbudsprosesser
• Kommunene har betydelig etterslep ved vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg, og et økende antall karakteriserer etterslepene som store.

For ytterligere informasjon kontakt:

Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer. 48131153


Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Norgesbarometeret på vegne av Norske trevarer. Kommunetoppene som har svart kommer fra hele landet. Undersøkelsen er tatt opp i tidsrommet mellom 12. og 23. oktober 2022.

Om NorgesBarometeret:
NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere og rådmenn

Bilder

Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer.
Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer.
Last ned bilde

Om Norske Trevarer

Norske Trevarer
Norske Trevarer
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 76 15http://norsketrevarer.no

Norske Trevarer er en bransjeforening av nærmere 300 trevarebedrifter fra hele Norge. Sammen er vi over 4500 ansatte med en omsetning på 9,2 milliarder kroner.