Medietilsynet

Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Flere starter enn sier opp medieabonnement i forbindelse med korona-krisen

Del

En større andel har begynt å abonnere på en avis, tv-kanal eller strømmetjeneste i forbindelse med korona-krisen enn andelen som har sagt opp et abonnement. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Medietilsynets undersøkelse viser at alder har betydning for om folk starter eller sier opp medieabonnement i forbindelse med korona-situasjonen. Foto: Medietilsynet
Medietilsynets undersøkelse viser at alder har betydning for om folk starter eller sier opp medieabonnement i forbindelse med korona-situasjonen. Foto: Medietilsynet

13 prosent har startet, eller vurderer å starte, minst ett medieabonnement i forbindelse med korona-utbruddet. Åtte prosent har startet et nytt abonnement på avis, tv eller strømmetjenester, mens sju prosent vurderer et nytt abonnement, viser Medietilsynets undersøkelse.

Medietilsynet: Mediene har en viktig rolle i en krisesituasjon

Videre viser tallene at ti prosent har sagt opp, eller vurderer å si opp, minst et medieabonnement i forbindelse med korona-utbruddet. Fem prosent har sagt opp minst et abonnement, mens seks prosent vurderer oppsigelse.

– I en krisesituasjon har mediene en svært viktig rolle, både når det gjelder å formidle viktig informasjon, få fram ulike syn og stille kritiske spørsmål. Når vår undersøkelse viser at flere har startet enn sagt opp et medieabonnement i forbindelse med korona-krisen, underbygger det medienes betydning i en slik situasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.  

Taper viktige annonseinntekter

Selv om flere starter enn sier opp et medieabonnement, og avisene samlet sett henter mer av inntektene sine fra abonnement enn fra annonser, er en stor andel aviser fortsatt helt avhengig av annonseinntekter.

– Mange aviser opplever nå store inntektsfall som følge av reduserte annonseinntekter på grunn av koronasituasjonen. Dette gjør mange aviser spesielt sårbare i kriser som den vi er inne i nå, sier Velsand.

Flest har startet avis- eller strømmeabonnement

Fire prosent svarer at de har startet et avisabonnement, og tilsvarende andel har startet et abonnement på strømmetjenester. Tre prosent har sagt opp abonnement på en strømmetjeneste, mens en noe lavere andel har sagt opp et avisabonnement (to prosent). Mest stabilt er utviklingen for tv-abonnement, der en like stor andel har startet og stoppet minst ett abonnement (én prosent).

Størst bevegelser i gruppen under 45 år

Undersøkelsen viser at alder har betydning for om folk starter eller sier opp medieabonnement i forbindelse med korona-situasjonen.

– Vi ser at det er størst bevegelse blant de yngste, og størst stabilitet i den eldste aldersgruppen, sier Mari Velsand.

Gruppen under 45 år har den høyeste andelen som har startet eller vurdert å starte et abonnement (19 prosent). Denne aldersgruppen har også den høyeste andelen som har sagt opp eller vurderer å si opp et medieabonnement (14 prosent). Den laveste andelen som har sagt opp eller vurdert å si opp minst ett abonnement er i gruppen over 60 år, der bare seks prosent har sagt opp eller vurdert å si opp minst ett abonnement. Denne gruppen har også den laveste andelen som har startet eller vurdert å starte minst ett abonnement (åtte prosent).

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for Medietilsynet den første uken i april. 1375 personer svarte på undersøkelsen, som er landsrepresentativ og vektet etter kjønn, alder og geografi.

Les hele undersøkelsen her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynets undersøkelse viser at alder har betydning for om folk starter eller sier opp medieabonnement i forbindelse med korona-situasjonen. Foto: Medietilsynet
Medietilsynets undersøkelse viser at alder har betydning for om folk starter eller sier opp medieabonnement i forbindelse med korona-situasjonen. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet har vurdert første år med ny allmennkringkastaravtale: To brot for TV 2 – men oppfyller dei fleste krava6.7.2020 07:00:00 CESTPressemelding

TV 2 leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 2019, men braut to av krava, konkluderer Medietilsynet. Kanalen hadde ikkje majoriteten av redaksjonelle medarbeidarar ved hovudredaksjonen i Bergen gjennom heile 2019 og sende ikkje nok innhald om religion og livssyn. – Eitt av brota fører til at TV 2 får avkorta kompensasjonen, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Midlertidig kompensasjonsordning for medier: Medietilsynet åpner for søknader 4. august26.6.2020 15:14:33 CESTPressemelding

Medietilsynet er klar for å håndtere søknader fra starten av august etter at den midlertidige kompensasjonsordningen ble lagt fram i dag. Ordningen gir rett til kompensasjon for redaktørstyrte medier med et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden 15. mars til 30. juni. – Vi er glade for at rammene for en kompensasjonsordning nå faller på plass, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Kulturdepartementet foreslår regelendring: Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering25.6.2020 15:10:43 CESTPressemelding

Lokalradioer kan søke om driftsstøtte til digitalisering dersom et nytt forslag fra Kulturdepartementet blir vedtatt. Det foreslås også å heve tilskuddstaket, slik at den enkelte virksomhet kan motta mer i støtte. – Vi er glad for at departementet følger opp Medietilsynets anbefalinger, som vi tror kan lette overgangen til digitale sendinger for lokalradioene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom