VID vitenskapelige høgskole

Ny studie utforsker medborgerskap sammen med personer med utviklingshemming

Del

En ny doktorgradsavhandling ser nærmere på inkluderende forskning, medborgerskap og utviklingshemming. Studien er deltakerbasert, der personer med utviklingshemming selv er medforskere.

Anna Chalachanová holder prøveforelesning og disputerer ved VID i Sandnes 29. november 2021
Anna Chalachanová holder prøveforelesning og disputerer ved VID i Sandnes 29. november 2021

I tre år har Ph.d.-kandidaten forsket på medborgerskap og utviklingshemming sammen med personer med utviklingshemming. Studien er gjennomført ved hjelp av forskningssirkelen som metodisk tilnærming og er gjennomført i to forskjellige kontekster, en i Norge og en i Slovakia.

Personer med utviklingshemming ønsker å bidra i samfunnet

Prosjektet tar utgangspunkt i hverdagslivstemaer som personer med utviklingshemming i forskningssirklene selv var interessert i. Studien viser at personer med utviklingshemming er kompetente aktører som manøvrerer medborgerskapet sitt på ulike arenaer, i ulike relasjoner og kontekster.

Personer med utviklingshemming ønsker å delta i samfunnet og bidra til samfunnet på samme måte som alle andre. For å kunne gjøre det, er de avhengig av tilpasset støtte for å kunne utforme sin hverdag og delta i samfunnet på egne vilkår.

Behov for støtte til å kunne delta på egne vilkår

Studien kaster lys over ressurser og barrierer som fremmer eller hemmer den enkeltes mulighet for realisering av medborgerskap. Resultatene av studien viser at personer med utviklingshemming trenger støtte i hverdagslivet for å kunne praktisere medborgerskap på egne vilkår.

Dermed er det behov for en diskusjon rundt hvilken kompetanse støttestrukturene rundt bør ha for å kunne ivareta personer med utviklingshemming og deres tilgang til ulike arenaer som utdanning, fritid og arbeid.

Ph.d.-kandidat, Anna Chalachanová, holder prøveforelesning og disputerer 29. november 2021, 10.15–16.00 ved VID i Sandnes. Det er mulig å følge arrangementet via Zoom. Ytterligere informasjon i lenken under. 

Les mer om Anna Chalachanová disputas her

Nøkkelord

Kontakter

Anna Chalachanová
E-post: anna.chalachanova@vid.no
Telefon: +47 51 97 22 85

Bilder

Anna Chalachanová holder prøveforelesning og disputerer ved VID i Sandnes 29. november 2021
Anna Chalachanová holder prøveforelesning og disputerer ved VID i Sandnes 29. november 2021
Last ned bilde

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole
VID vitenskapelige høgskole
Postboks 184 Vinderen
0319 OSLO

+47 99 09 00 05https://www.vid.no

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.