Nærings- og fiskeridepartementet

Ny studie skal kartleggje konkurransekrafta i vertfsnæringa

Del

Verftsnæringa er sterkt påverka av både oljeprisfallet og koronapandemien. No lyser Nærings- og fiskeridepartementet ut ein ekstern studie som skal kartleggje marknadssituasjonen i næringa og effekten av dagens verkjemiddel.

- Verftsnæringa er ein viktig arbeids- og oppdragsgjevar for dyktige folk langs heile kysten. Enkelte verft har hatt vanskelege år, medan andre har klart seg betre. No vil vi ha ein grundig analyse av norsk verftsnæring for å få ein peikepinn på kvar den kan vere mest konkurransedyktig, siger næringsminister Iselin Nybø (V).

I stortingsmeldinga om maritim politikk, Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring frå desember 2020 varsla regjeringa at ein vil gjennomføre ein studie av verftsnæringa sin økonomiske og konkurransemessige situasjon.

Studien vil ha som mål å kartleggje marknadssituasjonen i næringa og effekten av dagens verkjemiddel. Den vil òg vurdere konkurransesituasjonen for norske verft i lys av europeiske støtteordningar.

Studien blir lyst ut på den offentlege portalen for offentlege innkjøp i dag og har ei kostnadsramme på 750.000 kroner.

Sjå utlysninga på Doffin.no

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom