Nærings- og fiskeridepartementet

Ny studie skal kartlegge likestilling i maritim næring

Del

Maritim næring er mannsdominert, med en beskjeden kvinneandel på om lag 16 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en ny maritim likestillingsstrategi, og vil kartlegge likestillingssituasjonen i norsk maritim næring i en ny studie.

- Norge har en stolt historie som sjøfartsnasjon, og den maritime næringa er en viktig hjørnestein i mange norske lokalsamfunn. Den maritime politikken skal bidra til å utvikle verdensledende norske industri- og kompetansemiljøer. Da trenger vi kompetente folk fra hele arbeidsstyrken. Økt likestilling bidrar til høyere lønnsomhet i bedriftene, mer innovasjon og fører i seg selv til et mer attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker de klareste hodene og de flinkeste hendene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en ekstern studie for å få mer kunnskap om dagens situasjon i maritim næring. Studien skal kartlegge forhold som er til hinder for å oppnå bedre kjønnslikestilling, og vil danne et viktig grunnlag for den første maritime likestillingsstrategien.

Studien blir lyst ut i dag, på den offentlige portalen for offentlige innkjøp Doffin. Den har en kostnadsramme på inntil 750.000 kroner.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom