Witted Megacorp Oy

Ny storspiller innen software development

Del

Fra august i fjor til august i år har Talented Norge vokst med 650%. De har allerede nådd en omsetning på 32 MNOK og ligger godt an til å nå det dobbelte i år. Nå girer de opp ytterligere og blir en del av den nyetablerte, nordiske software development-gruppen Witted.

CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer

Utviklernettverket Talented og de finske konsulentselskapene Mavericks og New Things Co slår seg nå sammen og blir en del av Witted-gruppen. Selskapsgruppen er et software development-selskap bestående av fire underselskaper: Witted, Talented, Mavericks og New Things Co. Et digitalisert samfunn gjør at programvareutvikling står sentralt i enhver organisasjon. De selskapene som lykkes i å utvikle og implementere egne programvareløsninger, havner et hestehode foran konkurrentene. Witted tilbyr tjenester som gjør at selskapene kan bygge sine egne programvareløsninger, leie team eller enkeltpersoner, samt rekruttering.

Til sammen vil nettverket ha omtrent 4000 skandinaviske utviklere med en gjennomsnittlig ansiennitet på over 10 år, fordelt over Norge, Finland, Sverige og Danmark. Kontorene i Norge og Finland åpner 28. september 2021, mens de i Sverige og Danmark opprettes i løpet av høsten og første kvartal neste år. Witted vil tilby utviklere et bredt spekter av arbeidsmodeller og bedriftskulturer, som passer konsulentenes ulike behov gjennom et helt karriereløp. 

– Nå endrer vi rekrutteringsbransjen radikalt. Vi skal være utviklernes beste venn, uavhengig av hvor de befinner seg i karriereløpet. Utviklerne er i fokus og på den måten tar vi ansvaret for hele karriereveien deres, sier Svein Sørensen, CEO i nyetablerte Witted Norge.

Fra Talented Norge til Witted

Talented består i dag hovedsakelig av en gruppe utviklere med seniorkompetanse. Nettopp derfor blir de nå døpt om til Witted, fordi seniorutviklere med over ti års erfaring ikke lenger er talenter, men eksperter. Selskapet forstår både mennesker og teknologi, samtidig som de kan påvirke måten man rekrutterer utviklere på, i en bedre retning.

Det norske selskapet har hatt solid vekst siden det ble opprettet i slutten av 2019, fra en omsetning på 11 millioner NOK første driftsår, til å ligge an til å passere 60 millioner NOK i 2021. Til tross for de gode tallene påpeker Sørensen at Witted ikke er på jakt etter å bli størst, men best.

– Vi vil oppdra rekrutteringsbransjen, da den har behov for endring og modernisering, sier Sørensen.

Vinner kampen ved å tilby ulike arbeidsmodeller

Per i dag er det for få fagfolk innen IT. Det hindrer utviklingen av programvareløsninger i både privat og offentlig sektor. De beste utviklerne har makten til å sette sine egne vilkår, og velge hva slags prosjekter og hva slags organisasjonsstruktur de vil jobbe med, men de har ofte ulike behov. De fleste organisasjoner har ikke mulighet til å dekke alle disse behovene. Sørensen forteller at norske utviklere er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet, men at det er for mange useriøse aktører som tilnærmer seg utviklerne på feil måte. Witted utfordrer den tradisjonelle måten å tenke på i rekrutteringsbransjen, og tiltrekker seg de beste utviklerne ved å løfte frem deres behov først. Med over 20 års erfaring fra rekrutteringsbransjen ønsker Sørensen med Witted å lede vei for en ny æra av IT-rekruttering.

Nordiske ambisjoner

I nordisk sammenheng har Witted 300 ansatte og estimerer en omsetningsøkning på 100 prosent. Dermed vil de nå 30 millioner euro bare i år, og blir med det en av Nordens største aktører innen programvareutvikling. 

– Vi ser at selskaper nå investerer mer i å utvikle sine egne programvareløsninger, fremfor å kjøpe programvare på den tradisjonelle måten. Denne sammenslåingen vil gjøre det enda enklere for kundene å kjøpe alt av programvaretjenester på ett sted. Markedet vokser raskere enn noen gang. Den nye generasjonen med programvareutviklingsselskaper, som Witted, kommer til å vinne kampen om den beste ekspertisen, fordi de stiller sterkest når det kommer til å hjelpe kundene sine å bygge egne programvareløsninger, sier Harri Sieppi, CEO i Witted Global.

Kontakter

Bilder

CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Erlend Stokke, COO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Erlend Stokke, COO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Erlend Stokke, COO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Erlend Stokke, COO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Isaac Gray, CTO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Isaac Gray, CTO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Isaac Gray, CTO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Isaac Gray, CTO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Svein Sørensen, CEO i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde
CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
CEO Svein Sørensen og CTO Isaac Gray i Witted. Foto: Knut Neerland, Magent Fotografer
Last ned bilde

Om Witted Megacorp Oy

Witted Megacorp Oy
Witted Megacorp Oyhttp://www.witted.com

Witted vil tilby et bredt spekter av tjenester, fra rådgiving om programvareutvikling og prosjektleveranser, til vekstkonsultering og rekrutteringstjenester, som skal støtte kundens egen programvareutvikling. Witted kan altså bygge en egen programvareutviklingsenhet for kunden, bistå med eksperthjelp til kundens eget programvareutviklingsprosjekt, eller levere en ferdig programvareløsning for kunden, etter deres behov.

For mer informasjon, besøk www.witted.com