Ny smittevernveiledning for kjøpesentre

Del

Standard Norge har i samarbeid med bransjen utviklet en smittvernveiledning for kjøpesentre. – De nye retningslinjene vil bidra til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentrene, sier Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

TRYGGERE HANDEL: Smittevernveiledningen bidrar til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentre. Illustrasjonsfoto: Olav Thon Gruppen
TRYGGERE HANDEL: Smittevernveiledningen bidrar til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentre. Illustrasjonsfoto: Olav Thon Gruppen

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gjelder for kjøpesentre og annen næringseiendom. Den angir smitteverntiltak og -rutiner for fellesområder som lekeområder, kundetoaletter, rulletrapper og parkeringsanlegg. Smitteverntiltak for butikkene er beskrevet i en egen veiledning for detaljhandelen.

Veiledningen bygger på den såkalte Covid-19-forskriften og er blant flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv.

Trygg handel

Representanter for Norsk Eiendom, Olav Thon Gruppen, OBOS og KLP Eiendom AS har deltatt i arbeidet med å utvikle veiledningen.

– Vi har et felles ansvar for å sikre en trygg handel. Gårdeiere har siden mars tatt smittevern på høyeste alvor, og et godt samarbeid med butikker og andre leietakere er viktig. Vi er glade for at vi har fått enighet om felles retningslinjer i den nye smittevernveiledningen. Det vil bidra til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentrene, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Hun understreker at de fleste kjøpesentre har gode rutiner allerede.

– God informasjon, antallsbegrensning på kunder, trygge bevegelsesmønstre for kunder og ekstra renhold, er noen av tiltakene bransjen i stor grad allerede har. Nå blir dette en standard som Norsk Eiendom anbefaler alle å følge.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.

Fakta

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Norsk Eiendom er en bransjeforening for eiendomsaktører i Norge med cirka 250 medlemmer. Medlemmene utvikler bolig- og næringseiendom, og drifter og forvalter næringseiendom.

Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern for kjøpesentre

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

NHS C19-7:2021 Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern for kjøpesentre og annen næringseiendom er tilgjengelig gratis hos Standard Norge.

Smittevernveiledning for detaljhandelen finner du samme sted.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TRYGGERE HANDEL: Smittevernveiledningen bidrar til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentre. Illustrasjonsfoto: Olav Thon Gruppen
TRYGGERE HANDEL: Smittevernveiledningen bidrar til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentre. Illustrasjonsfoto: Olav Thon Gruppen
Last ned bilde
Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.
Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.
Last ned bilde
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.
Last ned bilde
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Satser på standardisering i kommunene16.12.2020 12:49:10 CETPressemelding

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder for kommunal sektor. Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til kommunene. – NKF har lenge blitt invitert inn i standardiseringskomiteer hos Standard Norge. Samarbeidsavtalen vi nå har signert gir imidlertid rom for mer strategisk samarbeid, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom