Oslo Havn KF

Ny, sikrere sykkelveg på Grønlia

Del
Mange bruker sykkelvegen som går gjennom Bjørvika og sørover i byen langs havna. Nå er avkjørselen til Grønliautstikkeren blitt tryggere – for syklister på sykkelvegen og for lastebilene som kjører inn og ut til havneområdet. Statens vegvesen og Oslo Havn markerer den nye sykkelvegen torsdag 18. juni kl. 15-17. Vi deler ut gratis is til forbipasserende syklister og tilbyr gratis sykkelsjekk/reparasjon.
Takket være tilbakemeldinger fra syklistene og godt samarbeid mellom Statens vegvesen, Oslo Havn og lastebilsjåfører som kjører i havna har vi fått til å lage en bedre og tryggere sykkelveg. Foto: Hans Kristian Riise
Takket være tilbakemeldinger fra syklistene og godt samarbeid mellom Statens vegvesen, Oslo Havn og lastebilsjåfører som kjører i havna har vi fått til å lage en bedre og tryggere sykkelveg. Foto: Hans Kristian Riise

Mange syklister har ikke vært fornøyd med forholdene langs sykkelveien. Utformingen av avkjørselen medførte at lastebilførere som kom fra nord og skulle svinge inn hadde store blindsoner på bilens høyre side, og hadde vanskelig for å se syklister som var tett innpå bilen. Lastebilførere på veg ut fra Grønliautstikkeren hadde dårlig sikt til sykkelvegen grunnet containere og tilhengere som var plassert nær sykkelvegen. Statens vegvesen og Oslo Havn har i samarbeid vurdert og iverksatt aktuelle tiltak.

Bedre sikt og tydelig merking

Sykkelveien er trukket fem meter inn ved avkjørselen slik at førere av biler som svinger inn krysser sykkelvegen i nesten rett vinkel. Dette gir langt bedre sikt mot sykkelvegen og mulighet for å se syklister. Ved utformingen er det også tatt hensyn til installasjoner under bakken.

Innkjørselen er tydelig merket og utformet i tråd med gjeldende vegnormal.

Sykkelvegen med fortau som kommer fra nord er ført forbi avkjørselen og videre forbi stedet hvor Havnepromenaden går ut til sjøen. Utformingen er også i tråd med Oslo kommunes gatenormal, med gjennomgående kantstein som stadfester vikepliktsforholdene. De som kjører inn og ut avkjørselen har vikeplikt for syklister på sykkelvegen.

-        Takket være tilbakemeldinger fra syklistene og godt samarbeid med Oslo Havn og lastebilsjåfører som kjører i havna har vi fått til å lage en bedre og tryggere sykkelveg, sier byggeleder for prosjektet i Statens vegvesen, Rahimi Madih. 

Det har vært gjennomført testkjøring med vogntog for blant annet å bestemme kantlinjene. Oslo Havn KF har frigitt arealer som har sikret gode siktforhold ved avkjørselen. 

-        Det har vært viktig for oss å gjøre forholdene trygge for de som sykler langs havna, og for sjåførene som har havna som arbeidssted, sier sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Furuholmen i Oslo Havn KF.

Fornøyde syklister

– Dette er et godt punkttiltak på strekningen som både bedrer trafikksikkerheten og gir god framkommelighet for syklende og gående. Det virker som om det har vært et godt samarbeid for å løse denne utfordringen. De som har jobbet med dette, har tatt utgangspunkt i tilbakemeldinger fra brukerne og brukt både lokale og nasjonale normaler for å sikre en trafikksikker og fremkommelig løsning. Det er bra at løsningen også er testkjørt av vogntog, slik at det blir bredt eierskap til løsningen. Vi antar at det vil være en stor fordel for tungbilsjåførene som slipper å leve med usikkerheten som dårlige siktforhold utgjør, sier Mats Larsen, fagsjef i Syklistenes Landsforening.

Nøkkelord

Kontakter

Camilla Furuholmen, sikkerhets- og beredskapssjef Oslo Havn mob 918 54 915


Trude Thingelstad, senior kommunikasjonsrådgiver Oslo Havn mob 917 09 287


Rahimi Madih, byggeleder Statens vegvesen mob 907 45 766


Trond Berget, sykkelkontakt i Oslo, Statens vegvesen mob 908 267 13


Mats Larsen, fagsjef i Syklistenes Landsforening mob 926 13 431

Bilder

Takket være tilbakemeldinger fra syklistene og godt samarbeid mellom Statens vegvesen, Oslo Havn og lastebilsjåfører som kjører i havna har vi fått til å lage en bedre og tryggere sykkelveg. Foto: Hans Kristian Riise
Takket være tilbakemeldinger fra syklistene og godt samarbeid mellom Statens vegvesen, Oslo Havn og lastebilsjåfører som kjører i havna har vi fått til å lage en bedre og tryggere sykkelveg. Foto: Hans Kristian Riise
Last ned bilde
Ny sykkelveg på havnepromenaden ved Grønlia. Det skal bli tryggere for både syklister og for havnebrukere. Dronefoto Statens vegvesen
Ny sykkelveg på havnepromenaden ved Grønlia. Det skal bli tryggere for både syklister og for havnebrukere. Dronefoto Statens vegvesen
Last ned bilde
Tryggere sykkelforhold på havnepromenaden ved Grønlia. Foto: Statens vegvesen
Tryggere sykkelforhold på havnepromenaden ved Grønlia. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Tydelig merket. Sykkelvegen  er merket i rødt for å sikre syklistenes og kjøretøyenes oppmerksomhet. Foto: Hans Kristian Riise
Tydelig merket. Sykkelvegen er merket i rødt for å sikre syklistenes og kjøretøyenes oppmerksomhet. Foto: Hans Kristian Riise
Last ned bilde
Trygg ferdsel for alle. Det er mange syklister som bruker sykkelvegen langs "havneveien" Kongshavnveien. Foto: Hans Kristian Riise
Trygg ferdsel for alle. Det er mange syklister som bruker sykkelvegen langs "havneveien" Kongshavnveien. Foto: Hans Kristian Riise
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg pressemeldinger fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom