Samvirkene

Ny Samvirkeanbefaling

Del
Ny Samvirkeanbefaling for å styrke eierstyringen i de samvirkeeide selskapene i Norge

Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirker har utarbeidet en Samvirkeanbefaling for å styrke eierstyringen i de samvirkeeide selskapene. Samvirkeanbefalingen gjelder for alle de store samvirkeeide selskapene i Norge og bygger på Den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og Statens prinsipper for god eierstyring. Samvirkeanbefalingen trer i kraft i år.

«Vi er veldig glade for at vi nå har en Samvirkeanbefaling som har en bred forankring hos de samvirkeeide selskapene i Norge,» sier styreleder i Samvirkene Geir Jostein Dyngeseth.

Arbeidet med Samvirkeanbefalingen begynte høsten 2021. Sommeren 2022 var et forslag til Samvirkeanbefaling ute på en bred høringsrunde hos medlemmene i Samvirkene og på et ekstraordinært styremøte i Samvirkene 21.desember 2022 ble Samvirkeanbefalingen vedtatt. Det er advokat og partner Tore Fjørtoft fra advokatfirmaet Schjøtt som har ført anbefaling i pennen.

«Ved hjelp av denne anbefalingen, kunnskapsdeling og meningsutveksling skal vi sammen fortsette å utvikle eierstyringen i samvirkene. For det er gjennom forventningsavklaring og meningsutveksling vi finner balansen mellom vekst og konkurransekraft på den ene siden og samvirkedemokratiet på den annen. Vi håper og tror at Samvirkeanbefalingen vil bli et like nyttig verktøy som NUES og Statens prinsipper for god eierstyring,» sier Dyngeseth.

Samvirke har en over 150 års historie som organisasjonsform i Norge og er kjennetegnet ved at de er eid av medlemmer og opprettet for å ivareta medlemmenes langsiktige interesser.

«Samvirkeforetakene har vist seg å være en velfungerende modell, sier Janne Log, daglig leder i Samvirkene. «I dag har samvirkene i Norge 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning. Og vi er stolte over at tre av våre største medlemsbedrifter TINE, Coop og Felleskjøpet er blant selskapene med best omdømme i Norge (Ipsos 2022)»

«Samvirkeeierskap er viktig for samvirkeeierskap er en viktig del av det langsiktige, norske eierskapet. Derfor er det viktig at de 2.8 millioner medeierne i de norske samvirkene opplever medlemsdemokratiet som godt,» sier Dyngeseth. «Jeg håper og tror Samvirkeanbefalingen vil være et nyttig verktøy for samvirkene i arbeidet med å sikre en god dialog med medlemmene og samfunnet.»

Kontakter

Geir Josten DyngesethStyrelederSamvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker.
Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.

Tel:95111728geir.jostein.dyngeseth@coop.no

Janne LogDaglig lederSamvirkene

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker.
Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.

Tel:91722603jl@samvirkene.no

Bilder

Geir Jostein Dyngeseth
Geir Jostein Dyngeseth
Last ned bilde
Janne Log
Janne Log
Last ned bilde

Om Samvirkene

Samvirkene
Samvirkene
Øvre vollgt. 11
Oslo

22 40 38 50https://www.samvirkene.no/

Samvirkene er interesseorganisasjonen for norske samvirker.

Vi representerer 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.

Følg pressemeldinger fra Samvirkene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samvirkene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.