Den Norske TuristforeningDen Norske TuristforeningDen Norske Turistforening

Ny rødliste for truede naturopplevelser

Del
Miljø- og friluftslivsorganisasjoner går sammen for å spørre nordmenn hvilke naturopplevelser de er redde for å miste.
Er du redd for å miste naturopplevelser med snø? FOTO: Marius Dalseg
Er du redd for å miste naturopplevelser med snø? FOTO: Marius Dalseg

WWF, DNT og Norsk Friluftsliv inviterer hele Norges befolkning til å nominere naturopplevelser de er redde for å miste, for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å bevare norsk natur.  

Presset på naturen er høyere enn aldri før, og vi står nå midt i en akutt naturkrise. Villmark som for hundre år siden dekket rundt halvparten av det langstrakte landet vårt, utgjør i dag mindre enn 12 prosent, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.  

Alle nominasjonene som kommer inn skal settes sammen til en «Rødliste for truede naturopplevelser», inspirert av den velkjente rødlista for truede arter, for å vise hva befolkningen mener er mest truet. 

Organisasjonene skal så bruke denne til å jobbe fram tiltak og løsninger for å ivareta naturen og opplevelsene, som blant annet vil presenteres for politikere og myndigheter.  

Alle kan nominere  

Forrige gang WWF og Norsk Friluftsliv satte sammen en slik liste var i 2019. Da var intakt natur, stillheten og de frie elvene opplevelser som toppet lista. Denne gangen har også Den Norske Turistforening (DNT) sluttet seg til de to andre organisasjonenes initiativ.  

Viktige natur- og friluftslivsområder bygges ned bit for bit uten at noen har den fulle oversikten over naturtapet. Vi som ferdes i naturen og vet hva den betyr for rekreasjon, trivsel og helse, kjenner også på hva vi er redde for å miste, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.  

Det er enkelt å nominere på verdtåbevare.no, og både privatpersoner og organisasjoner kan gjøre det. Fristen er 30. april 

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv  paraplyen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene– håper enda flere nominasjoner denne gangen. 

Det er på høy tid å lage en ny liste, så her er det bare å sende inn nominasjoner! Kanskje er du opptatt av å bevare den lille skogen rett bak huset, multemyra du går i hver sensommer eller det å ta med barna på krabbefisking i fjæra, sier Lier. 

Uavhengig jury jobber videre med forslagene  

Forslagene som kommer inn vil bli sortert og vurdert av en uavhengig jury, med personer som med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv.

Juryens består av stortingsrepresentant Mani Hussaini, marinbiolog Pia Ve Dahlen,generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng, eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo, og ledes av biolog og professor Dag O. Hessen.   

Juryens arbeid skal resultere i en liste over ti naturopplevelser som betyr mye for mange – og som nå står i fare for å forsvinne. Disse ti opplevelsene presenteres i juni, og deretter kan folk stemme på hva de mener skal på topp i «Rødlista for truede naturopplevelser». 

Fakta om organisasjonene:  

WWF Verdens naturfond er en av verdens største miljøorganisasjoner og jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. 

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftsorganisasjon med over 300 000 medlemmer.   

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.  

Nøkkelord

Kontakter

WWF: Ellen Fredriksen, presserådgiver. Tlf: 411 63 686, e-post: efredriksen@wwf.no


Norsk Friluftsliv: Linn Elise Jakhelln, kommunikasjonsrådgiver. Tlf: 452 13 472, e-post: linn@norskfriluftsliv.no


DNT: Andreas Blaauw-Hval, pressekontakt. Tlf: 938 06 942, abh@dnt.no

Bilder

Er du redd for å miste naturopplevelser med snø? FOTO: Marius Dalseg
Er du redd for å miste naturopplevelser med snø? FOTO: Marius Dalseg
Last ned bilde
Skogene byr på mange naturopplevelser som er verdt å bevare. FOTO: Marius Dalseg
Skogene byr på mange naturopplevelser som er verdt å bevare. FOTO: Marius Dalseg
Last ned bilde
Rødlista for naturopplevelser er et samarbeid mellom WWF, DNT og Norsk Friluftsliv
Rødlista for naturopplevelser er et samarbeid mellom WWF, DNT og Norsk Friluftsliv
Last ned bilde
Hvilke naturopplevelser kan bli borte for de neste generasjonene?
Hvilke naturopplevelser kan bli borte for de neste generasjonene?
Last ned bilde
Bente Lier er generalsekretær i Norsk Friluftsliv. FOTO: Gard Eirik Arneberg
Bente Lier er generalsekretær i Norsk Friluftsliv. FOTO: Gard Eirik Arneberg
Last ned bilde
Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i DNT. FOTO: Marius Dalseg
Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i DNT. FOTO: Marius Dalseg
Last ned bilde
Karoline Andaur er generalsekretær i WWF. FOTO: Elin Eike Worren.
Karoline Andaur er generalsekretær i WWF. FOTO: Elin Eike Worren.
Last ned bilde

Om Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 Oslo

Den Norske Turistforening er et forbund av 57 selvstendige medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. Det er DNTs medlemsforeninger som driver hytter, merker stier og arrangerer turer.  DNT sentralt (administrasjon og landsstyre) skal legge til rette for at medlemsforeningene får utført sine oppgaver.