Kulturtanken

Ny rettighetsavtale mellom TONO og Kulturtanken

Del
Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen. Avtalen definerer rettigheter og vilkår for bruk av musikk som TONO forvalter i Den kulturelle skolesekken (DKS).
Øystein Strand fra Kulturtanken og Geir Gaarder fra TONOFoto: Kristian Dugstad/TONO
Øystein Strand fra Kulturtanken og Geir Gaarder fra TONOFoto: Kristian Dugstad/TONO

Tirsdag 14. februar 2023 skrev TONO og Kulturtanken under en avtale som har til hensikt å regulere retten til fremføring av de musikkverk som TONO forvalter, samt vederlaget som skal svares for dette.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av DKS. Retten til fremførelse av musikkverk omfatter kun konserter og fremføringer av musikkverk TONO forvalter på andre arrangementer i DKS-ordningen.

-   Jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass en sentral avtale om vederlag for musikk i Den kulturelle skolesekken. Avtalen erstatter den fylkene har hatt med TONO, og sikrer opphavere rimelig vederlag for bruk av sine åndsverk. Jeg vil takke TONO for konstruktivt og godt samarbeid, sier Øystein Strand, direktør i Kulturtanken.

Kulturtanken skal rapportere til TONO om antall konserter og andre arrangementer med musikk, fremført repertoar, mv. gjennom DKS-portalen. Konsertene skal, som hovedregel, ha en varighet på inntil 45 minutter, være uten billettinntekter og er ikke tilgjengelige for allment publikum.

-   Den nye avtalen innebærer at Kulturtanken har TONOs tillatelse til å fremføre musikkverk vi forvalter på flere tusen konserter og andre DKS-arrangementer med musikk, samtidig som det etableres gode og effektive løsninger for rapportering av konsertene og de fremførte musikkverk. Vi er tilfredse med avtalen, som gir gode effektivitetsgevinster for både TONO og Kulturtanken, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

Pilotavtalen gjelder i utgangspunktet fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023, men kan også forlenges. Partene er enige om fortløpende oppfølging og evaluering i avtaleperioden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Øystein Strand fra Kulturtanken og Geir Gaarder fra TONOFoto: Kristian Dugstad/TONO
Øystein Strand fra Kulturtanken og Geir Gaarder fra TONOFoto: Kristian Dugstad/TONO
Last ned bilde
Bildekollasj fra Den kulturelle skolesekken. Foto: Kulturtanken
Bildekollasj fra Den kulturelle skolesekken. Foto: Kulturtanken
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/

Om Kulturtanken:

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, som ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skulesekken (DKS).

Om TONO:
TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 39 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig.