Nærings- og fiskeridepartementet

Ny rapport vurderer mulighetene for vaksineproduksjon i Norden

Del

Studien peker på potensial for nordisk samarbeid på flere områder, inkludert kliniske studier, teknologiutvikling for mRNA-vaksiner og deltakelse i EU-initiativer.

 Den norske helsenæringen er en kunnskapsintensiv næring i vekst, og vi har gode miljøer innenfor utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Rapporten kartlegger Nordens infrastruktur og fasiliteter når det gjelder vaksineproduksjon. Den gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å se på norsk og nordisk potensial på området, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). 

I vinter fikk den svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova i oppdrag å lage en felles nordisk studie som kartlegger offentlige og private virksomheters ressurser knyttet til utvikling og produksjon av vaksiner i de nordiske landene. Innovasjon Norge deltok fra norsk side, i samarbeid med norske miljøer.

Studien er nå publisert. Rapporten peker på at det kan være fordeler for regionen å koordinere ressurser rundt kompetanse, ressurser og infrastruktur. Områder som finansiering, leverandørkjeder, kompetanseutvikling og kliniske studier fremheves som interessante å se på videre.

Flere av de nordiske landene er involvert i EUs ulike beredskapsinitiativer. Et mer koordinert nordisk bidrag til dette arbeidet er også et mulig samarbeidsområde. 

– Deltakelse i europeisk samarbeid er avgjørende for å ivareta Norges tilgang til kritiske legemidler og vaksiner i en fremtidig krise. Den europeiske satsingen innen helsenæringen kan bidra til en konkurransedyktig europeisk helsenæring, noe som også kan innebære muligheter for norske aktører. Satsingen er en forutsetning for å realisere et styrket europeisk helseberedskapssamarbeid, og nordisk samarbeid kan være et viktig bidrag inn i dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Departementene vurderer nå innholdet i rapporten, og vil komme tilbake til eventuelle tiltak senere. 

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren har besøk av Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič mandag 27. juni22.6.2022 18:41:27 CEST | Presseinvitasjon

Visepresident i Europakommisjonen, Maroš Šefčovič besøker Norge. Næringsminister Jan Christian Vestre er vertskap. Tema for besøket er videreutvikling av Norges strategiske industripartnerskap med EU, og de vil sammen komme med en felles erklæring om et forsterket samarbeid på batteri- og råvarefeltet. På programmet står besøk på batteri-resirkuleringsfabrikken Hydrovolt AS i Fredrikstad, bilaterale møter og rundebordkonferanse med råvare- og batteriaktører.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom