Norsk Sykepleierforbund

Ny rapport om bemanning og kompetanse og hjemmesykepleien og sykehjem

Del

Det er langt færre sykepleiere på jobb enn det som står i turnusplanen. Dette gjelder både ved sykehjem og i hjemmesykepleien. Hovedgrunnen til dette er at kommunene ikke tar høyde for sykefravær. Vaktene erstattes ofte av ufaglærte, eller ikke blir erstattet i det hele tatt. Det viser en ny rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

– Vi vet at det er et stabilt sykefravær på 10 %. Dette må det tas hensyn til når turnuser planlegges, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By. Hun påpeker at dette går utover kvaliteten, og henstiller både sentrale og lokale politikere om å ta ansvar, og gjøre noe med dette.

Når turnusen settes opp er disse først og fremst basert på økonomiske rammer, deretter tilgjengelig helsepersonell. – Mange kommuner har et omdømmeproblem som gjør at mange sykepleiere ikke vil jobbe der. Dette kan de gjøre noe med ved å tilby gode lønns- og arbeidsvilkår og et solid fagmiljø, sier By. Tidligere undersøkelser viser at svært få nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe på sykehjem og hjemmesykepleien.

Rapporten viser også at det er stor mangel på spesialsykepleiere, spesielt inne geriatri, demens og lindrende behandling. I hjemmesykepleien er det påfallende mange som trekker fram behovet for spesialsykepleiere med kompetanse innenfor rusfeltet. – I årets tariffoppgjør fikk vi gjennomslag for lønn under spesialsykepleierutdanning på sykehusene. Nå må kommunene gjøre det samme, sier By.

431 tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien fra 215 kommuner spredt over hele landet svarte på spørreundersøkelsen i mai og juni 2014.

Om Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
0104 OSLO

02409http://www.sykepleierforbundet.no

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 106 000 medlemmer fordelt over hele landet.

Følg saker fra Norsk Sykepleierforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Sykepleierforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Sykepleierforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom