Akademikerne

Ny rapport om ansatte over 50 år - Eldre i arbeidslivet må få tid til kompetansepåfyll

Del

Fersk undersøkelse viser at eldre ansatte har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys. Akademikerne: - Vi må tenke nytt om kompetansepåfyll for seniorer. Frokostmøte om temaet kl 8.00-9.00 på Thon Conference i Universitetsgaten i Oslo i morgen (tirsdag 17. sept.).

En fersk undersøkelse viser at eldre arbeidstakere ønsker kompetansepåfyll, men mange opplever at det ikke er tid til dette i en travel arbeidshverdag.

– Her må arbeidsgivere som er opptatt av de ansattes kompetanse våkne. Gi seniorene mer tid og rom til videreutdanning slik at de holder seg oppdaterte og relevante i arbeidslivet. Norge skal gjennom store omstillinger, og vi skal fortsette i jobb lenger. Den eldre arbeidsstyrken blir en enda større gruppe som må få mulighet til å utvikle seg i tråd med det arbeidslivet krever, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Rapporten, som er laget av NIFU på oppdrag fra Akademikerne og Senter for seniorpolitikk, tar for seg kompetanse hos arbeidstakere over 50 år. Respondentene er 1819 medlemmer av Akademikernes foreninger Econa, Tekna, Juristforbundet og Naturviterne.

Dette er noen av funnene:

To av tre ansatte sier ifølge NIFU-rapporten at deres arbeidsplass mangler planer for kompetanseutvikling, eller at de ikke kjenner til om det finnes slike planer (s. 22 i rapporten).

  • Under 40 prosent av de spurte mener arbeidsgiver tilrettelegger godt for kompetanseheving (s. 27 i rapporten).
  • Det mest brukte kompetansehevingstiltaket er eksterne kurs, men bare 56 prosent av arbeidsplassene tilbyr dette. Bare 19 prosent av arbeidsplassene har en mentorordning. (Se oversikten over opplæringstiltak på side 34 i rapporten).

I tillegg viser Akademikernes ferske medlemsundersøkelse fra 2019 at halvparten av de spurte over 55 år ønsker etter- og videreutdanning. Det er bare 13 prosent av de spurte over 55 år som svarer at de nylig har gjennomført etter- og videreutdanning.

– Tilbudene til kompetanseheving må bli flere, mer varierte og bedre tilpasset de ansattes arbeidshverdag. Kompetanseutvikling må inkluderes i planer og budsjetter i langt større grad enn i dag, slik at arbeidstakerne kan utvikle kompetansen sin. Det er alle tjent med, sier Sollien.

Rapporten peker på følgende tiltak for å gi seniorene i arbeidslivet kompetanseheving:

 

Arbeidsgivere:

• Opprette arenaer for erfaringsutveksling

• Formalisering av tid til kompetanseutvikling

• Vurdere muligheter for toveis kompetanseoverføring mellom seniorer og juniorer

• Bedre informasjon om kompetanseutviklingstilbud til akademikere

Arbeidstakere:

• Fortsette å ta initiativ til egen læring og vurdere hva man kan lære av yngre arbeidstakere

• Holde seg oppdatert på kompetanseutviklingstiltak

Myndighetene:

• Mer fleksible etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset arbeidstakeres hverdag med hensyn til tid, sted og læringsform

Dokumenter

Lenker

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for folk med høyere utdanning, stiftet i 1997. Vi har 13 medlemsforeninger med tilsammen over 208 000 medlemmer. 

Følg saker fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom