NHO

Ny rapport om anleggsmarkedet: Etterlyser nytt innkjøpsregime for å sikre bedre kontroll i statlige prosjekter.

Del

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har, på oppdrag fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), laget en rapport om bruk av utenlandske entreprenører i offentlige utbyggingsprosjekter. Undersøkelsen viser at risikoen er høy for overskridelser og utsettelser i prosjekter drevet av utenlandske entreprenører.

Økonomisk nedgangstid i Europa og store, offentlige investeringer i utbyggingsprosjekter i Norge har gitt økt internasjonal tilstedeværelse i norske utbyggingskontrakter.

Et offentlig innkjøpsregime preget av store kontrakter og lave priser har gjort det vanskelig for norske entreprenører å konkurrere.

Rapporten viser at store prosjekter med internasjonale entreprenører har endt med store kostnadsoverskridelser og/eller forsinkelser.

Mangel på soliditet og kunnskap om lokale forhold identifiseres som mulige årsaker.

EBA er bekymret for fremdrift og frykter prosjekter i Intercity satsingen vil stoppe opp. EBA stiller spørsmål om det offentlige har mistet kontroll over utbygging av infrastruktur.

Til sist stiller EBA spørsmål om hvorvidt dette er en utvikling som kommer samfunnet til gode og refererer til regjeringserklæringen:

«Regjeringen vil løse de store utfordringene Norge står overfor: Skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber, bygge infrastruktur i hele landet, fremme det grønne skiftet og sikre flere ben å stå på. Det er gledelig at flere lever lenger, men bærekraften i velferdsordningene avhenger av at flere er yrkesaktive og av nye løsninger. ………»

Under Arendalsuka tirsdag 13. august møtes Bettina Sandvin (byggherredirektør i Statens vegvesen) og Kari Sandberg (administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) til debatt.

Velkommen!

Kontakter

Kari Sandberg
Administrerende direktør, EBA
Mobil: + 47 95 22 10 74
E-post: ksa@eba.no
www.eba.no

Bilder

Dokumenter

Om NHO

NHO
NHO
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 00http://www.nho.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA ledes av administrerende direktør Kari Sandberg.  

Følg saker fra NHO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom