Nærings- og fiskeridepartementet

Ny rapport kartlegger nærskipsfartens utfordringer knyttet til flåtefornyelse

Del

Onsdag fikk næringsminister Iselin Nybø presentert rapporten, et arbeid som er et ledd i handlingsplanen for grønn skipsfart.

Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø

Funnene fra Menon Economics viser at mangel på flåtefornyelse i all hovedsak kan forklares ved relativt lav lønnsomhet og lav grad av egenkapital. Dette begrenser rederiene sine muligheter for lån og dermed deres evne til å investere i nye fartøy.  Den lave lønnsomheten skyldes i stor grad at fraktmarkedet er åpent og preges av sterk konkurranse. Studien viser ikke tegn til markedssvikt i finansmarkedene.

– Regjeringen har en offensiv maritim politikk som skal bidra til at næringen skaper verdier og arbeidsplasser langs hele kysten både i dag og i framtiden. Vi vil legge til rette for innovasjon og omstilling, men da er det viktig at vi har et godt bilde av hvordan markedet ser ut. Det gir denne rapporten fra Menon, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen har ambisiøse miljømål for den maritime næringen. Handlingsplanen for grønn skipsfart ble lagt frem i juni 2019 og skal bidra til å realisere regjeringens ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Lasteskip utgjør en stor andel av den norske nærskipsflåten. Lasteskipene er i handlingsplanen utpekt som en fartøyskategori med stort potensial for utslippskutt. En flåtefornyelse hvor nytt design og ny teknologi tas i bruk kan gi gode bidrag til utslippsreduksjoner for lasteskipsflåten.

GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge har låne- og garantiordninger som kan benyttes til skipsfinansiering. En forutsetning for å benytte disse ordningene, er at banker er med på deler av finansieringen. Rapporten viser at disse i liten grad benyttes av denne delen av nærskipsnæringen. Menons rapport peker på noen av årsakene til dette.

– Regjeringen har låne- og garantiordninger gjennom GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge.  Disse virkemidlene kan også brukes av nærskipsnæringen. Reduserte CO2-utslipp fra lasteskip skal være med å oppfylle regjeringens mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier næringsminister Iselin Nybø.

Høsten 2020 vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om maritim politikk. Meldingen skal peke ut retningen for den maritime politikken, for en konkurransedyktig maritim næring fremover.

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø
Last ned bilde
Næringsminister Iselin Nybø
Næringsminister Iselin Nybø
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom