Converto

Ny rapport fra Converto og SINTEF : Hvordan bedre lønnsomheten på byggeprosjekt

Del

Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund har sammen med forskningsinstituttet SINTEF ferdigstilt prosjektet «Nye forretningsmodeller for bygg- og anleggsprosjekter». Tett involvering fra sentrale bransjeaktører i Møre og Romsdal innen totalentreprise, prosjektering, grunnarbeid, betong, elektro og VVS sørget for en god forankring av prosjektet innad i bransjen, sier prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS.

Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS
Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS

Kartleggingsfunn for bedre lønnsomhet på byggeprosjekter

Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten på byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.

Viktige kartleggingsfunn

o   Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

 • For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag
 • Underentreprenører involveres for sent

o   Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

o   Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

 • Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd
 • Manglende tillit og respekt mellom partene
 • Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

       Kontraktsformer

 • Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

Partnermodeller

 • Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter
 • Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet

I lys av disse funn skisserer rapporten flere konkrete tiltak for å bedre prosjektresultatet, eksemplifisert gjennom følgende «idealprosjekt»:

 

«Det ideelle byggeprosjektet» bør ifølge Vegsund og Gjerde i Converto ha:

 • en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen
 • involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle
 • arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner
 • integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad
 • en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidliginvolvering av sentrale aktører.  

Prosjekteringsfasen avgjørende

– Sammenlignbare byggeprosjekter basert på integrerte prosjektleveranser fra bl.a. Finland viser at det der brukes vesentlig mer ressurser på å klargjøre byggeprosjekter, hvor så mye som 35-45% av tiden går med til forberedelse og planlegging. Prosjekteringsfasen er derfor avgjørende for prosjektresultatet, uten at dette i tilstrekkelig grad ser ut til å gjenspeile seg i norske byggeprosjekter, sier prosjektleder Geir Vegsund.

Incentivbaserte kontraktsformer

Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor, avslutter Vegsund.

Bildetekst:

Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS

Nøkkelord

Kontakter

Geir Vegsund; Prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS; tel 934 95 800, gv@converto.no

Bjørn Gjerde; Senior Advisor i Converto AS; tel 915 57 344, bg@converto.no

Bilder

Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS
Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS
Last ned bilde

Om Converto

Converto
Converto
Keiser Wilhelmsgate 24/26
6003 Ålesund

+47 900 10 617https://www.converto.no/

Om Converto

Converto tilbyr rådgivning til styrer og ledelse, og har erfaring og kompetanse fra industri, finans og forvaltning. Vi har kontorer i Ålesund og Bergen.

Følg pressemeldinger fra Converto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Converto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Converto