Mattilsynet

Ny rapport bekrefter at drikkevannet i krana er trygt

Del

Tallene fra vannverkseiernes årlige innrapportering for 2018 bekrefter at de aller fleste i Norge har trygt drikkevann i krana.

Nær 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, viser ny rapport. Her en drikkevannskilde på Alnes ved Ålesund (Foto: Mattilsynet).
Nær 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, viser ny rapport. Her en drikkevannskilde på Alnes ved Ålesund (Foto: Mattilsynet).

De fleste i Norge får drikkevann fra et stort vannforsyningssystem, og de større vannforsyningssystemene har enda færre avvik for E. coli og intestinale enterokokker enn de små. Det er også et stort behov for å oppgradere vannledningene mange steder. Dette er noen av funnene i rapporten «Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018» som Folkehelseinstituttet har laget på oppdrag for Mattilsynet. Rapporten er en sammenstilling av dataene som vannverkseierne selv rapporterte inn i begynnelsen av 2019.

De mindre vannforsyningssystemene kan ha noen flere utfordringer enn de større

Noen få vannforsyningssystemer forsyner store deler av befolkningen. Det er registrert nesten 7000 vannforsyningssystemer i Norge, og Mattilsynet antar at det reelle antallet er betydelig høyere enn dette. Statistikken viser at bare 23 vannforsyningssystemer forsyner mer enn en tredjedel av Norges befolkning, mens 165 vannforsyningssystemer forsyner nesten tre fjerdedeler. Vi har med andre ord et høyt antall små vannforsyningssystemer i Norge som forsyner en liten del av befolkningen. Selv om drikkevannet i de fleste tilfeller er trygt også ved de mindre vannforsyningssystemene, er det blant hos disse vi finner de fleste avvikene på kravene til mikrobiologisk kvalitet.

Vannledningsnettet trenger oppgradering

Vannverkseierne rapporterer hvor stor gjennomsnittlig lekkasjeprosent det er ved vannforsyningssystemet. Selv om lekkasjer i seg selv ikke er et direkte folkehelseproblem, kan lekkasje føre til innsug av forurensninger ved trykkfall. Den gjennomsnittlige lekkasjeprosenten i Norge er anslått til 28 %. Det er ikke bærekraftig at 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekker ut på vei til norske abonnenter.

Denne rapporten er den første i en serie på årlige rapporter
Mattilsynet har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide tilsvarende rapporter på årlig basis, slik at vårt tilsyn og øvrig forvaltningsarbeid blir mest mulig kunnskapsbasert. Rapporten ble bestilt i februar 2019, og drikkevannshendelsen på Askøy i juni i år viser hvor viktig det er å tenke langsiktig.

Noen nøkkeltall for drikkevannsforsyningen i Norge

  • Ca. 88 % av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra vannforsyningssystemer som forsyner flere enn 50 personer.
  • Vi har ca. 52 800 km rør som i stor grad er av plast, lagt i perioden 1997-2000.
  • Det ble produsert ca. 890 millioner kubikkmeter drikkevann i 2018.
  •  Anslagsvis 28 % eller ca. 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekket ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene.
  • Ca. 98 % av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet.

Kontakter

Bilder

Nær 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, viser ny rapport. Her en drikkevannskilde på Alnes ved Ålesund (Foto: Mattilsynet).
Nær 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, viser ny rapport. Her en drikkevannskilde på Alnes ved Ålesund (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom