Den norske kirke

Ny rapport anbefaler at kirken oppretter prostifellesråd

Del

Hovedutvalget for ny kirkelig organisering har levert sin rapport til Kirkerådet. Utvalget foreslår at det opprettes et folkevalgt organ, et prostifellesråd, der medlemmene velges indirekte fra menighetsrådene, slik man i dag velger kirkelig fellesråd i kommunene. Prostifellesrådet skal fungere som arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt i kirken.

Hovedutvalgsleder Morten Müller-Nilssen overleverer rapporten til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.
Hovedutvalgsleder Morten Müller-Nilssen overleverer rapporten til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Hovedutvalget har jobbet på oppdrag fra Kirkerådet for å utrede en ny organisering av Den norske kirke. Deres rapport gir et grunnlag for videre arbeid med ny kirkelig organisering.

– Jeg vil rette en takk til hovedutvalget for rapporten. De har gått grundig inn i de spørsmålene Kirkerådet ga dem i mandat å utrede. Nå skal Kirkerådet og Kirkemøtet behandle dette videre. Vi har fått et godt grunnlag for den beslutningsprosessen vi skal inn i, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. – Den nye trossamfunnsloven utgjør en ny ramme for arbeidet med å finne frem til en organisering som støtter opp om vårt oppdrag som kirke. Ingen beslutninger er tatt enda. Vi skal lytte nøye til høringen og bruke den tiden vi trenger på denne prosessen.  

I dagens organisering er menighetsprestene ansatt nasjonalt, mens andre ansatte, for eksempel kirkemusikere og kirketjenere, er ansatt lokalt. En ordning som gir felles utøvelse av arbeidsgiveransvar, har vært et mål for Kirkemøtet siden 2005. I utvalgets mandat er det presisert at man skal undersøke løsninger knyttet til prostinivået, mellom det lokale soknet og bispedømmet. Utvalget leverer nå sine anbefalinger ut fra dette.

Hovedutvalget står sammen om at prostifellesråd vil være en god løsning for kirkens fremtidige organisering. Utvalget har ulikt syn på hvilke modeller for arbeidsgiverorganisering og daglig ledelse som vil fungere best i en slik ordning. Rapporten gir derfor en beskrivelse av tre mulige modeller for arbeidsgiverorganisering og daglig ledelse.

Hovedutvalgsleder Morten Müller-Nilssen understreker at rapporten gir retning og redskaper for å komme videre i spørsmålet om kirkens organisering.

– Organisering av kirken er ikke et mål, men et virkemiddel for å skape best mulig rammer for de mange som trenger kirkens liv og arbeid i lokalkirken, sier Müller-Nilssen.

Utvalgslederen forteller at det er ulike syn innad i utvalget på sentrale problemstillinger, slik det også er ellers i kirken. – Det er en styrke ved vår rapport at ulike løsninger blir grundig vurdert. Da får høringsinstansene så mye informasjon som mulig, og Kirkemøtet får det beste mulige utgangspunkt for å fatte en beslutning.

– Hovedutvalget gir med sin rapport et godt utgangspunkt for gode og konstruktive diskusjoner i kirken når saken skal ut på høring, sier kirkerådsleder Raaum. – Det viktigste er ikke strukturen i seg selv, men at den understøtter vårt felles oppdrag som kirke, til beste for folkevalgte, ansatte, frivillige og medlemmer.

Rapporten skal behandles på Kirkerådets møte i mai, før saken etter planen skal ut på høring. Målet er at Kirkemøtet i 2022 skal fatte et prinsippvedtak om Den norske kirkes fremtidige organisering.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hovedutvalgsleder Morten Müller-Nilssen overleverer rapporten til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.
Hovedutvalgsleder Morten Müller-Nilssen overleverer rapporten til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke