Posten Norge

Ny postlov og endringer i 2016

Del

Den nye postloven trer i kraft fra nyttår. Det medfører omstillinger internt i Posten, men har mindre betydning for våre kunder. Her kan du lese om de viktigste endringene.

Posten avvikler postombæring på lørdager. Postloven åpner for en slik endring og Posten Norge vil avvikle lørdagsomdeling av brev fra 5. mars. Det er en tilpasning etter kundenes behov for brev på lørdager, i takt med vedvarende fall i brevvolumene. Brevene kommer i postkassen på mandag i stedet for lørdag, mens avisomdeling på lørdager videreføres. Åpningstidene på Posten blir heller ikke påvirket og våre kunder kan utføre posttjenester og hente pakker som før på over 1400 steder over hele landet.

Posten har, i samarbeid med de tillitsvalgte, gjennomført en kartlegging av bemanningsbehovet når lørdagsdistribusjonen faller bort. Selv om en rekke årsverk vil forsvinne, er nedbemanningen løst gjennom frivillig avgang og ved at midlertidige stilinger opphører. Fast ansatte i full stilling vil i hovedsak få ny turnus, som følge av at de ikke lenger skal jobbe på lørdager.

Postmarkedet åpnes for fri konkurranse. Frem til 2016 har Posten Norge hatt enerett på distribusjon av lukkede, adresserte brev under 50 gram. Eneretten faller bort med den nye postloven, og åpner opp for at andre aktører kan konkurrere om disse tjenestene.

Ordningen med konsesjon blir avskaffet. Konsesjonsordningen innebærer at Posten Norge har utført leveringspliktige tjenester på vegne av staten. Ordningen vil bli erstattet med direkteutpeking eller utvelgelse gjennom en offentlig anbudsprosess. Posten Norge har fått midlertidig konsesjon fra 1. januar 2016 for å sikre gode overgangsordninger.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

22 03 00 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.