Dyrebeskyttelsen Norge

Ny ordlyd kan styrke dyrenes rettsvern

Del

Stortinget har vedtatt å endre ordlyden i avlsbestemmelsen i dyrevelferdsloven. Ordlyden skal presisere at alle de ulike aktørene involvert i avlen har ansvar for at dyr avles med god funksjon og god helse.

Nå skal det bli enda tydeligere i ordlyden i lovverket at alle aktører som er innblandet i avl har et ansvar for at dyr er robuste og med god helse. Foto: Pixabay.
Nå skal det bli enda tydeligere i ordlyden i lovverket at alle aktører som er innblandet i avl har et ansvar for at dyr er robuste og med god helse. Foto: Pixabay.

Mandag 7. juni vedtok Stortinget å endre ordlyden i dyrevelferdsloven. Den nye ordlyden i avlsparagrafen (§ 25) presiserer at dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber har et ansvar for at avl skal fremme robuste dyr med god funksjon og helse.

Svært positivt for dyrenes rettsvern

I flere år har Dyrebeskyttelsen Norge sett at de ulike aktørene som er involvert i hundeavlen har en tendens til å skylde på hverandre når avlen gir syke dyr. Det er også vanlig å legge skylden på føringer fra den internasjonale kennelklubben (FCI) og noen ganger er det til og med valpekjøper som får skylden.

Den nye ordlyden i loven er en presisering av dagens lovtekst slik at lovens intensjon blir tydeligere. Dette er svært gledelige nyheter. Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus har i flere år jobbet for å sette fokus på uetisk avl gjennom kampanjen Ærlig talt, og skal til høsten møte Norsk Kennel Klub (NKK), to raseklubber og oppdrettere i retten for brudd på avlsbestemmelsen i dyrevelferdsloven § 25.

Foregår systematiske lovbrudd

NKK mener imidlertid at «det ikke er hensiktsmessig at raseklubbene skal pålegges å ivareta formålet med bestemmelsene i loven» (Prop 128 L (2020-2021) på side 8-9). NKK mener de ikke kan sidestilles med tradisjonelle avlsorganisasjoner, ettersom de ikke driver med avl. Videre mener NKK at det ikke vil være praktisk mulig for frivillige i raseklubbene å ha ansvar for en avlsplan og avlsarbeidet til privatperson.

Vi gleder oss over at avlsparagrafen nå får ny ordlyd. Strengere regulering av hundeavlen er noe vi har arbeidet med lenge og endelig bærer arbeidet vårt frukter. Det er overraskende for oss at NKK motsetter seg denne endringen. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er helt nødvendig å plassere ansvaret for avlen hos de involverte aktører, slik at vi får bukt med et system der aktørene legger skylden for uetisk avl på hverandre, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

I lovforslaget som lå til grunn for Stortingets vedtak er departementet helt klare på at endringsforslaget innebærer en tydeliggjøring av at både «dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber har et ansvar for å overholde dyrevelferdsloven § 25». Dette er altså et ansvar de allerede hadde. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er helt på sin plass å tydeliggjøre ansvaret for hundeavlen.

I dag foregår systematiske lovbrudd der alle parter skylder på hverandre. Den nye ordlyden vil forhåpentligvis bidra til å få bukt med dette. Loven må, i tråd med det uttalte formålet bak Stortingets vedtak, raskt følges opp med en forskrift som krever at man tar i bruk dagens vitenskap og dagens teknologi på en slik måte at det kommer dyrene våre til gode.

Den nye ordlyden:

 I lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd gjøres følgende endringer::

§ 25 første ledd skal lyde:

Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber skal gjennom avl fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

§ 25 fjerde ledd skal lyde:

Kongen kan gi forskrift om avl i samsvar med prinsippene i denne paragrafen, også om avlsvirksomhet i avlsorganisasjoner og raseklubber.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nå skal det bli enda tydeligere i ordlyden i lovverket at alle aktører som er innblandet i avl har et ansvar for at dyr er robuste og med god helse. Foto: Pixabay.
Nå skal det bli enda tydeligere i ordlyden i lovverket at alle aktører som er innblandet i avl har et ansvar for at dyr er robuste og med god helse. Foto: Pixabay.
Last ned bilde

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

23 13 92 50http://www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom