Partiet De Kristne

Ny opplæringslov svekker foreldreretten

Del

Den nye opplæringsloven NOU 2019:23 svekker foreldreretten ved at man istedenfor undervisningsplikt innfører skoleplikt. Dette går Partiet De Kristne imot. Vi ønsker å bevare undervisningsplikten og muligheten for hjemmeundervisning uten at man må søke kommunen om godkjenning.

Den nye opplæringsloven NOU 2019:23 svekker foreldreretten ved at man istedenfor undervisningsplikt innfører skoleplikt.
Den nye opplæringsloven NOU 2019:23 svekker foreldreretten ved at man istedenfor undervisningsplikt innfører skoleplikt.

Pressemelding 

I forslaget til ny opplæringlov heter det i § 3-2. Plikt til grunnskoleopplæring: «Barn har plikt til grunnskoleopplæring frå det året dei fyller seks år, til dei har avslutta det 10. trinnet.»

Dette er en endring fra det tidligere lovforslaget hvor en ikke har skoleplikt, men undervisningsplikt. Det som tidligere i praksis bare var å opplyse om at en ønsket hjemmeundervisning, må kommunen nå først godkjenne.

Beslutningsmandatet som tidligere var hos foreldrene flyttes i større grad til det offentlige. Dette er en endring som strammer inn og går ut over familienes frihet og rettigheter til opplæring av egne barn.

Norsk hjemmeundervisningsforbund har hatt erfaringer med kommuner som har vært skeptiske og har innehatt negative holdninger til hjemmeundervisning generelt og dette er problematisk. Det opplyses også om store lokale forskjeller på hvorvidt kommunen vil godkjenne søknader om hjemmeundervisning. Samtidig oppleves ordningen som allerede eksisterer med et tilsyn, som en tilstrekkelig ordning.

Det nye lovverket vil i så måte legge til rette for større rom for lokalkommunens vurdering, noe som kan være problematisk. Særlig i de kommunene hvor det allerede pågår konflikt mellom det offentlige systemet/skolen og familien, og hvor familien ser det nødvendig å undervise selv på grunn av problemer med eksempelvis mobbing eller dårlig tilpasset undervisning.

Det å la byråkratiske systemer innta en stadig større ekspertrolle hvor disse skal dømme hva som er best for en familie, er å underminere foreldrerollen og beror i en mistro omkring foreldrenes dømmekraft hvor anliggende er barnets beste.

Videre i lovforslaget står det i § 1-4 «at opplæringa må vere i samsvar med læreplanar for fag og med fag- og timefordelinga.» 

Erfaring viser ofte at hjemmeundervisning utføres mye hurtigere enn skoleundervisning ettersom det i mye større grad tilpasses det enkelte skolebarn. Det går ut over hjemmeundervisningens styrke, fleksibilitet og handlingsrom dersom man ikke lengre får frihet til å legge opp undervisningsopplegget selv på best mulig måte til sitt barn. Dette påfører en unødvendig tung byrde for de som allerede ofrer mye i undervisningen av sine barn. Foreldre som driver hjemmeundervisning skal sørge for at barna får opplæring i alle fag, og derfor eksisterer tilsynsordningen, men akkurat hvilket pedagogisk oppsett for fag og tidsrammen de opererer innenfor bør ikke være standardisert.

Partiet De Kristne ønsker at en bevarer undervisningsplikten. Kommunene må ikke gripe inn for mye og detaljstyre enhver families opplæringsønsker. Foreldrene må selv ha frihet til å bestemme form, opplæring og undervisning for sitt barn.

Kontakt:

Karl Tobias Hansen

Partiet De Kristne

Utdanningspolitisk talsperson

Fylkesleder Troms og Finnmark

Mob. 91564662

karl.tobias@dekristne.no

Nøkkelord

Bilder

Den nye opplæringsloven NOU 2019:23 svekker foreldreretten ved at man istedenfor undervisningsplikt innfører skoleplikt.
Den nye opplæringsloven NOU 2019:23 svekker foreldreretten ved at man istedenfor undervisningsplikt innfører skoleplikt.
Last ned bilde

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg saker fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Partiet De Kristne

Israel og kirken18.6.2020 15:24:59 CESTDebattinnlegg

Den norske kirkes nye preses biskop Olav Fykse Tveit hadde ikke sittet lenge i stolen før han fortsatte sin demagogiske anti-israelisme som han er kjent fra som leder i Kirkenes Verdensråd. Biskopen kommenterte i sin tid Jerusalem som Israels hovedstad på følgende måte: «Israels erklæring av Jerusalem som sin hovedstad er som om Norge skulle erklære Göteborg som sin hovedstad. Man kan ikke legge hovedstaden i utlandet». Biskopens synspunkt er neste morsom, om det ikke hadde vært så alvorlig, men det er åpenbart en politikers uttalelse og ikke en teolog.

Kommentarer til revidert statsbudsjett 202013.5.2020 08:00:00 CESTPressemelding

Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien ved å bruke 420 miliarder kroner av landets oppsparte formue. PDK mener det er riktig politikk. Næringslivet må stimuleres på flere områder gjennom å øke utbyggingen i landets kommuner, infrastruktur, vei og eldreomsorg – motkonjunktur politikk i klassisk forstand.

Positive sider ved hjemmeundervisningen27.4.2020 16:04:17 CESTKronikk

Korona-krisen har dannet en helt ny situasjon med hjemmeskole. Vi har opplevd et oppsving når det kommer til alternative opplæringsmetoder med fjernundervisning og bruk digitale læremidler. Det er i midlertidig flere grunner til å tenke at hjemmeskole gagner elever særlig når det kommer til fleksible løsninger, nærhet med familien, læringsprogresjon og mindre mobbing. Denne kronikken har til hensikt å belyse de positive sidene ved hjemmeundervisning og hjemmeskole.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom