Felleskjøpet Agri

Ny norsk råvare i drøvtyggerfôret

Del

Med forskning og utvikling kan det unike bufferstoffet i vomma til dyret snart også ende opp som råvare i sminke.

FABRIKKEN: En stor haug med algekalk ligger ved siden av den nye fabrikken til Greenitives Norway på Bømlo.
FABRIKKEN: En stor haug med algekalk ligger ved siden av den nye fabrikken til Greenitives Norway på Bømlo.

Fram til nå har Felleskjøpet importert bufferstoff fra Irland for å regulere pH-verdien i vomma på drøvtyggeren.

– For lav pH kan være et problem i rasjoner med høy andel raskt nedbrytbare karbohydrater, som for eksempel stivelse fra bygg og havre. Bruk av bufferstoff i fôret reduserer risikoen for acidose, for lav pH i vomma på dyret, forteller Linda Karlsson, utviklingssjef for drøvtyggerfôr i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Kortreist

Nå ser det derimot ut til at tiden med import av bufferstoff fra utlandet er forbi. Med bistand fra fagmiljøene i Felleskjøp-samvirkene har selskapet Greenitives Norway etablert seg på Bømlo. Bak selskapet står lokale investorer, med daglig leder Stig Randal i spissen. Med seg på laget har de fått nederlandske Patricia Bruinsma for å markedsføre selskapet og produktene både i Norge og internasjonalt.

Selskapet har lansert den norske råvaren PURE by Greenitives Norway som et alternativt bufferstoff. Selskapet har sikret seg egne lisenser, i tillegg til kjøp fra lokale lisensinnehavere, for uttak av algekalk fra nordnorske farvann. Risøyrenna utenfor Andøya er et av områdene hvor det er store forekomster av mineralet, som er skapt av døde planter og rødalger.

– Det er viktige å presisere at vi høster ikke levende planter. Algekalken er et materiale som er formet i millioner av tonn langs norskekysten gjennom 6400 år. Dette er et dødt materiale, 100 prosent naturlig og fritt for kjemiske tilsetninger, sier Stig Randal.

Mølleprosess

Nylig hadde han representanter fra Felleskjøpet Fôrutvikling, Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder på besøk for å vise den splitter nye fabrikken som akkurat har åpna i havgapet på Moster.

– Fabrikken og selskapet vårt hadde aldri kommet i gang uten den avgjørende bistanden, og ikke minst troen vi har hatt fra Felleskjøpet, sier Randal.

Utenfor fabrikkbygningen ligger den gigantiske haugen med algekalk. Dette er råvaren som går gjennom rens, tørking og maling, og til slutt blir en finmalt grå masse, full av kalsium. Sentralt i den lille, men effektive fabrikken står ei mølle, og nei, det er ikke av samme type som maler mel.

– I samme prosess både tørker og maler den produktet. I tradisjonelle metoder er tørken en egen prosess, ofte en tunelltørke som krever stort areal. Vi bruker cirka 1/5 av plassen en tradisjonell fabrikk trenger. Vår mølle er en pilot som ikke har vært på denne måten tidligere, sier Stig Randal.

Mange muligheter

Når algekalken kommer inn til fabrikken på Bømlo, har den en fuktighet på 18-20 prosent. Det ferdige materialet ligger på cirka 0,5% fuktighet.

– Målet vårt er hele tiden å få ned fuktigheten så mye som mulig før selve malingen. Lavere fuktighet gir mindre energiforbruk, sier Stig Randal.

På Bømlo jobber gründerne med mange muligheter for råvaren.

– Fabrikken vår ligger på en 11.000 kvadratmeter stor tomt, så vi har svært gode muligheter for ekspansjon. Vi har fått en knallstart med hjelp av Felleskjøpet. Nå er vi i dialog med selskaper både i Nederland og Tyskland. Algekalk er et svært anvendelig produkt. Både landbruket og fiskerinæringen er store målgrupper. Råvaren brukes i store mengder til vannfiltrering, og vi vet det også er forsøk hvor det brukes som en av flere råvarer i sminke, sier Patricia Bruinsma.

Høyner norskandelen i fôret

Tidligere i høst gikk de første leveransene med PURE by Greenitives Norway ut fra Bømlo og til Felleskjøpets forskjellige fabrikker. En av dem som har tatt det norske bufferstoffet i bruk er produksjonsleder Hans-Olav Ransted-Johansen ved Felleskjøpets kraftfôrfabrikk på Stange.

– Ved første øyekast ser dette veldig bra ut, og vi gleder oss til å ta enda mer norske råvarer i bruk i produksjonen. Testene som har vært gjort ser lovende ut, og nå ser vi fram til å få det nye bufferstoffet inn i produksjonen, sier han.

Ved Felleskjøpet på Stange produserer Hans-Olav og staben hans tett innpå 160.000 tonn kraftfôr i året til drøvtyggere og hest.

Rune Lostuen er produktsjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

– Et mer kortreist produkt er glimrende, og dette er med på å høyne norskandelen, som på drøvtyggerbasis i dag har et snitt på 87 prosent når vi også tar med grovfôret. Kraftfôr til drøvtyggere har alene en norskandel på cirka 60 prosent, sier Lostuen.

Han er glad for at det er utviklet en produskjon av et norsk bufferstoff.

– Dette og andre bufferstoff er avgjørende for å opprettholde et godt vommiljø. Når vi klarer å gjøre det, vil dette også være positivt for utnyttelsen av grovfôret, sier Rune Lostuen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FABRIKKEN: En stor haug med algekalk ligger ved siden av den nye fabrikken til Greenitives Norway på Bømlo.
FABRIKKEN: En stor haug med algekalk ligger ved siden av den nye fabrikken til Greenitives Norway på Bømlo.
Last ned bilde
RÅVARE: Når algekalken kommer inn til fabrikken på Bømlo, har den en fuktighet på 18-20 prosent. Det ferdige materialet ligger på cirka 0,5% fuktighet.
RÅVARE: Når algekalken kommer inn til fabrikken på Bømlo, har den en fuktighet på 18-20 prosent. Det ferdige materialet ligger på cirka 0,5% fuktighet.
Last ned bilde
SJEKKER: Utviklingssjef Linda Karlsson i Felleskjøpet Fôrutvikling sjekker konsistensen på det nye norske bufferstoffet.
SJEKKER: Utviklingssjef Linda Karlsson i Felleskjøpet Fôrutvikling sjekker konsistensen på det nye norske bufferstoffet.
Last ned bilde
FERDIG VARE: Produktsjef kraftfôr Rune Lostuen og produksjonsleder Hans-Olav Ransted-Johansen ved fabrikken på Stange har tatt i bruk det nye norske bufferstoffet i kraftfôret til drøvtyggere.
FERDIG VARE: Produktsjef kraftfôr Rune Lostuen og produksjonsleder Hans-Olav Ransted-Johansen ved fabrikken på Stange har tatt i bruk det nye norske bufferstoffet i kraftfôret til drøvtyggere.
Last ned bilde
OMVISING: Daglig leder Stig Randal forklarer prosessen fra råvare til ferdig produkt i den lille, men effektive fabrikken.
OMVISING: Daglig leder Stig Randal forklarer prosessen fra råvare til ferdig produkt i den lille, men effektive fabrikken.
Last ned bilde
BEDRIFTSBESØK: Fagmiljøene i Felleskjøpet besøkte fabrikken på Bømlo liker etter at produksjonen var satt i gang. Bak fra venstre: Margareth Opheim og Linda Karlsson, begge utviklingssjefer i Felleskjøpet Fôrutvikling. Vidar Aglen, leder optimering i FKA, Stig Randal, daglig leder i Greenitives Norway, Rune Nilsen, Quality Manager i Greenitives Norway og Sveinung Skretting, CSR og kvalitet, FKRA. Foran fra venstre: Kari Ljøkjel, utviklingssjef og NK i Felleskjøpet Fôrutvikling, Siril Kristoffersen, fagkonsulent optimering i FKRA og Patricia Bruinsma, markedsansvarlig i Greenitives Norway.
BEDRIFTSBESØK: Fagmiljøene i Felleskjøpet besøkte fabrikken på Bømlo liker etter at produksjonen var satt i gang. Bak fra venstre: Margareth Opheim og Linda Karlsson, begge utviklingssjefer i Felleskjøpet Fôrutvikling. Vidar Aglen, leder optimering i FKA, Stig Randal, daglig leder i Greenitives Norway, Rune Nilsen, Quality Manager i Greenitives Norway og Sveinung Skretting, CSR og kvalitet, FKRA. Foran fra venstre: Kari Ljøkjel, utviklingssjef og NK i Felleskjøpet Fôrutvikling, Siril Kristoffersen, fagkonsulent optimering i FKRA og Patricia Bruinsma, markedsansvarlig i Greenitives Norway.
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri konsern har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.