Kystverket

Ny nettjeneste viser sjøtrafikk i sanntid

Del

I Kystverkets nye nettjeneste NAIS kan du følge sjøtrafikken i norske farvann i sanntid. Tjenesten gjør offisielle data fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk lettere tilgjengelig for alle.

NAIS viser AIS-posisjonsdata fra fartøy i norske farvann. Dette er offentlige data hentet fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk. Foto: Kystverket.
NAIS viser AIS-posisjonsdata fra fartøy i norske farvann. Dette er offentlige data hentet fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk. Foto: Kystverket.

‒ Med NAIS gjør Kystverket store deler av offentlige AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig. Dette bidrar til å styrke sjøsikkerheten og beredskapen til sjøs. Det er også helt i tråd med regjeringens politikk om å gjøre offentlige data mer tilgjengelig for vanlige folk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I tjenesten kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå, søke på enkeltfartøy opptil en uke tilbake i tid, få værdata, og trykke på virtuelle symboler i kartet for å se detaljer om skjær og grunner. Du kan også laste ned sjøtrafikkdata som en åpen datastrøm for å utvikle nye digitale tjenester eller videreutvikle eksisterende systemer eller applikasjoner.

NAIS er utviklet av BarentsWatch for Kystverket. Tjenesten gir gratis tilgang til store deler av AIS-dataene som myndigheter i dag bruker for å ivareta sikkerhet, beredskap og miljø langs kysten og i norske havområder. AIS er et viktig myndighetsverktøy, men også nyttig for folk som har interesse for aktiviteter langs kysten.

‒ AIS er en viktig tjeneste for det maritime Norge, og brukes i dag bredt ‒ fra myndigheter innen søk og redning og beredskap til private aktører for verdiskaping og utvikling av nye kommersielle produkter. I NAIS gjør vi nå store deler av norske AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig for folk flest, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Tilbyr datastrøm

NAIS kan levere AIS-data i form av en ny og utbedret datastrøm, et API, der du ved hjelp av gratis programvare kan hente ut sanntids- og historiske data om fartøysposisjoner i norske sjøområder. Datastrømmen kan brukes til å presentere data om skipstrafikk i andre nettbaserte tjenester, eller i utviklingen av nye digitale produkter.

Store mengder sjøtrafikkdata

I 2021 mottok Kystverket ca. fem milliarder AIS-meldinger fra skipsfarten i norske farvann. Dette er dynamiske og kontinuerlig oppdaterte data som viser oppdatert informasjon om skipsbevegelser, inkludert fartøyenes identitet, fart og kurs.

I norske farvann er det til enhver tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende automatisk AIS-posisjonsdata. Meldingene sendes ca. hvert 10. sekund, og fanges opp av Kystverkets AIS-nettverk av nærmere 90 basestasjoner og fem satellitter.

NAIS viser sjøtrafikk i hele den norske økonomiske sone som strekker seg ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjen, og Fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen. Av hensyn til personvern er data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter unntatt.

Myndighetstjeneste for sikkerhet og beredskap

I Norge forvalter Kystverket det nasjonale AIS-nettverket som mottar AIS-meldinger fra skip i norske farvann. Disse automatiske meldingene videreformidles til andre myndigheter. Det nasjonale AIS-nettverket gir Kystverket og andre norske myndigheter en oppdatert og komplett oversikt av trafikkbildet langs kysten og i norske havområder, og er en viktig tjeneste i den nasjonale beredskapen.

NAIS skal videreutvikles og vil etter hvert få flere nye funksjonaliteter.

Tjenester som tilbys i NAIS, versjon 1.0:

 • Søk på fartøy i sanntid (identitet, fart og kurs)
 • Søk på fartøysbevegelser opptil en uke tilbake i tid
 • Se oppdaterte værdata
 • Bygg inn kartutsnitt på andre nettsider
 • Velg blant ulike kartbakgrunner
 • Filtrer på en eller flere nasjonaliteter
 • Klikk på symbol i kart for mer informasjon om skjær og grunner
 • Lag dine egne favorittlister og tidsintervaller for fartøy du ønsker å følge med på eller spore
 • Last ned en åpen datastrøm (API) for visning på andre nettsider eller til utvikling av egne produkter
 • Gratis tjeneste

Kontaktpersoner i Kystverket:

Arve Dimmen
Virksomhetsdirektør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester
Telefon: 951 90 595
E-post: arve.dimmen@kystverket.no

Harald Åsheim
Senioringeniør i avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning
Telefon: 958 05 757
E-post: harald.aasheim@kystverket.no 

Fakta om AIS:

 • Kystverkets landbaserte AIS-nettverk består av om lag 90 AIS basestasjoner på fastlandet og Svalbard. Basestasjonene dekker, med enkelte unntak, området fra grunnlinjen og 40-60 nautiske mil ut fra kysten. De fanger opp informasjon fra fartøy som har AIS-sendere om bord.
 • Fartøy over en viss størrelse er pålagt å bruke AIS som sender posisjonsdata under seilasen. Dette er innført internasjonalt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) i SOLAS konvensjonen fra 1974.
 • Kystverket har i dag fem AIS-satellitter som kan observere fartøy over store havområder. AIS-satellittene går i bane rundt jorden og registrerer skip hver gang de passerer over norske havområder.
 • I Norge er AIS et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke sjøsikkerhet og beredskap i norske farvann.
 • AIS-nettverket gir myndigheter et kontinuerlig oppdatert og komplett trafikkbilde. Muligheten til å se fartøyers identitet, fart og kurs i reell tid bidrar til å avdekke trafikkavvik. AIS gir myndigheter mulighet til å raskere kunne sette inn nødvendige forebyggende tiltak for å redusere risikoen for skipsulykker - spesielt i situasjoner der tid kan utgjøre en kritisk forskjell. 
 • AIS-data blir lagret i Kystverkets AIS-database over flere år. Historiske AIS-data er søkbare og tilgjengelig for alle på kystdatahuset.no.
 • Les mer om AIS på kystverket.no/ais

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.NAIS video på YouTube

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NAIS viser AIS-posisjonsdata fra fartøy i norske farvann. Dette er offentlige data hentet fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk. Foto: Kystverket.
NAIS viser AIS-posisjonsdata fra fartøy i norske farvann. Dette er offentlige data hentet fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk. Foto: Kystverket.
Last ned bilde
I NAIS kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå. Foto: Kystverket.
I NAIS kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå. Foto: Kystverket.
Last ned bilde
Illustrasjonsbilde: Overføring av AIS-data fra skip til Kystverkets AIS-nettverk. Foto: Kystverket.
Illustrasjonsbilde: Overføring av AIS-data fra skip til Kystverkets AIS-nettverk. Foto: Kystverket.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom