Medietilsynet

Ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst legges fram fredag

Del

Fredag presenterer regjeringen en ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst. Strategien er utarbeidet av Medietilsynet, på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) inviterer til frokostmøte og lansering av ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst fredag 3. september.
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) inviterer til frokostmøte og lansering av ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst fredag 3. september.

– Medietilsynet har vært en pådriver for en bedre koordinering av den offentlige innsatsen på dette feltet, og er svært glad for at dette arbeidet nå er kommet et langt skritt videre, sier direktør Mari Velsand.

Ressurser og innsats skal samordnes bedre

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) inviterer til frokostmøte og lansering av ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst fredag 3. september. Et viktig mål med strategien er å samordne ressursene, slik at nye utfordringer kan fanges opp raskere og treffsikre og effektive tiltak kan settes inn der det trengs.

Medietilsynet har hatt ansvar for å utarbeide strategien, og har i arbeidet innhentet innspill fra mange andre aktører, som også er engasjert i arbeidet for en trygg digital oppvekst.

– Samarbeid og involvering, ikke minst av barn og ungdom selv, er vesentlig for å lykkes i dette arbeidet. Det gjelder ikke bare i utarbeidelsen av selve strategien, men også når innsatsen skal utvikles og implementeres, sier Velsand.

Barne- og familiedepartementet skal ha et overordnet koordinerende ansvar for feltet trygg digital oppvekst, mens Medietilsynet skal koordinere innsatsen på direktoratsnivå.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) inviterer til frokostmøte og lansering av ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst fredag 3. september.
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) inviterer til frokostmøte og lansering av ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst fredag 3. september.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom