Nærings- og fiskeridepartementet

Ny mateksportforskrift skal gjøre det enklere for sjømatnæringen

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet fastsatt en ny mateksportforskrift som gjelder all norsk mat. Dette skal gjøre det lettere for sjømatnæringen å få oversikt over hvilke regler man skal forholde seg til ved eksport av all sjømat. Dette vil bidra til et mer forutsigbart system for produsenter og eksportører i næringen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en helt ny mateksportforskrift. Forskriften samler krav og retningslinjer for eksport av mat på en plass, og vil bidra til effektivisering av Mattilsynets arbeid med eksportsertifikater, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Den nye forskriften har formalisert all praksis og regler knyttet til eksportsertifikater, og samlet dem til én forskrift. Dette betyr at når et vareparti med sjømat skal eksporteres til land utenfor EØS må varene følges av en rekke dokumenter – blant annet gjelder det eksportsertifikat for sjømat. Gjennom dette bekrefter Mattilsynet at varene som eksporteres er trygge, og i samsvar med importlandets krav.

- Dette er en viktig forskrift da Norge er en av verdens største eksportører av sjømat. Det vil være med på å forenkle hverdagen til produsenter og eksportører, og gi de en bedre oversikt over hvilke krav og prosesser som gjelder, sier Ingebrigtsen.

Majoriteten av sertifikatene som Mattilsynet utsteder gjelder eksport av sjømat. Derfor blir denne forskriften spesielt viktig for både Mattilsynet og sjømatnæringen slik at det finnes  klare og tilgjengelige regler som regulerer sertifikatutstedelsen. Et slikt nasjonalt regelverk er med på å tydeliggjøre hvilket ansvar som ligger hos produsenter og hos eksportører i forbindelse med eksport til land utenfor EØS.

Mer om forskriften:

Mateksportforskriften er en helt ny forskrift og trer i kraft 15. juli 2020. Forskriften er en del av Mattilsynets arbeid om å effektivisere og regulere utstedelsen av eksportsertifikater. Forskriften er utarbeidet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.Forskriften var på høring 29. mai - 1. oktober 2019, hvorav innspill fra næringen ble sikret gjennom flere innspillsmøter.

Les mer på Mattilsynets nettsider.

Nøkkelord

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom