OsloMet

Ny master i entreprenørskap ved OsloMet

Del

Studiet skal tilbys fra høsten 2022.

Den nye masteren i entreprenørskap skal gi studentene kompetanse i hvordan de kan bidra til endring og innovasjon. 

Studiet er designet for å gi kunnskap og ferdigheter studentene trenger som entreprenør, enten de ønsker å bli gründer i egen virksomhet eller jobbe med omstilling og innovasjon i etablerte organisasjoner. De vil få kunnskap og praktisk erfaring som gjør at du kan utvikle, teste, tilpasse og kommersialisere nye produkter og tjenester som løser utfordrende problemer – og lede slike prosesser fra start til slutt.

Kort om master i entreprenørskap ved OsloMet 

  • Masterstudium på 120 studiepoeng, heltid
  • Undervisningsspråket er engelsk
  • Handelshøyskolen ved OsloMet skal tilby masterprogrammet fra høsten 2022
  • Studiet er utviklet i samarbeid med Handelshøyskolen (Fakultet for samfunnsvitenskap), Institutt for informasjonsteknologi (Fakultet for teknologi, kunst og design), Engage (SFU ved NTNU) og Gründergarasjen

Det nye masterprogrammet kombinerer faglig fordypning innenfor ulike fagområder som entreprenørskap, innovasjon, forskningsmetode, økonomi, forretningsutvikling og strategi. Undervisningsopplegget er lagt opp slik at en skal lære entreprenørskap ved selv å erfare entreprenørskap. 

Masterprogrammet skal utdanne kandidater som har kompetanse til å jobbe med verdiskapende prosjekter i tverrfaglige team, og som er rustet til å være endringspådrivere i møte med etablerte fagfelt og i arbeidslivet for øvrig.

Hva er opptakskravet? 

Det vil være krav om en opptaksprøve der du skal vise at søkerne har en grunnleggende forståelse for entreprenørskapsfaget og kan sette dette i sammenheng med fagbakgrunnen din. Opptaksprøven kommer i tillegg til formelle krav for opptak til masterprogrammer ved OsloMet. 

Hva er målgruppen? 

Studiet er for de som ønsker en praktisk entreprenørskapsutdanning på masternivå. Sammensetningen av studenter skal skape et miljø basert på mangfold og tverrfaglighet, og gjennom programmet vil studentene erfare hvordan de utarbeider verdiskapende prosjekter, produkter og tjenester i tverrfaglige team.

Masterprogrammet ønsker studenter med ulik fagbakgrunn slik at vi kan etablere en tverrfaglig studentgruppe som kan løse samfunnets komplekse problemer. 

Les mer om studiet på oslomet.no. 

Kontakter

Pål Arne Kvalnes, OsloMet: Pal-Arne.Kvalnes@oslomet.no, +47 67 23 84 13.

Bilder

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom