Medietilsynet

Ny lov om mediestøtte styrker Medietilsynets uavhengighet

Del

Økt forutsigbarhet for NRK og medier som søker mediestøtte, og lovfestet uavhengighet for Medietilsynet og Medieklagenemnda står sentralt i regjeringens forslag til mediestøttelov som ble behandlet i statsråd fredag 19. juni. – Vi mener lovfestingen av Medietilsynets uavhengighet er et godt grep for å sikre armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet mener den nye mediestøtteloven kan bidra til økt forutsigbarhet for mediene og å styrke mediestøttens samfunnsmessige formål. Foto Medietilsynet
Medietilsynet mener den nye mediestøtteloven kan bidra til økt forutsigbarhet for mediene og å styrke mediestøttens samfunnsmessige formål. Foto Medietilsynet

Medietilsynet trekker også fram som positivt at lovforslaget kan bidra til økt forutsigbarhet for mediene og til å styrke mediestøttens samfunnsmessige formål. 

Her er hovedpunktene i forslaget til ny lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven), som ble behandlet i statsråd i dag fredag 19. juni, og lagt frem for Stortinget:

  • Nytt system med fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for NRK og tilskuddsordningene for medier.
  • Tilskuddsordningene og mediestøttens samfunnsmessige formål lovfestes.
  • Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker om mediestøtte lovfestes.
  • Det innføres en helhetlig gjennomgang av virkemidlene på mediefeltet hvert fjerde år.

Les pressemeldingen om det nye lovforslaget fra Kulturdepartementet her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet mener den nye mediestøtteloven kan bidra til økt forutsigbarhet for mediene og å styrke mediestøttens samfunnsmessige formål. Foto Medietilsynet
Medietilsynet mener den nye mediestøtteloven kan bidra til økt forutsigbarhet for mediene og å styrke mediestøttens samfunnsmessige formål. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom