Revisorforeningen

Ny lov er godt nytt for tillitssamfunnet

Del
Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten.
- Vi får nå en helt ny og moderne lov som er godt tilpasset samfunnets krav og forventninger til oss som bransje, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Vi får nå en helt ny og moderne lov som er godt tilpasset samfunnets krav og forventninger til oss som bransje, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Globalisering og digitalisering gjør verden mindre. Transaksjoner gjennomføres enklere og raskere. Samtidig øker truslene. Det er derfor ofte vanskelig å vite om man kan stole på den informasjonen virksomhetene gir. Tilliten er under økende press. Derfor må vi ha effektive mekanismer som kan sikre tillit. 

- Aldri før har kvalitetssikring av informasjon fra markedsaktørene vært viktigere. Vår evne til å opprettholde den særnorske høye tilliten er avgjørende for vårt kostnadsnivå, høye produktivitet og fremtidige konkurranseevne. Uavhengig revisjon er en av de viktigste forutsetningene for høy tillit i næringslivet. Derfor er det også viktig at kravene til og formålet med revisjon tydeliggjøres i den nye revisorloven, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Vi får nå en helt ny og moderne lov som er godt tilpasset samfunnets krav og forventninger til oss som bransje. Virkemidlene er tøffe krav, tydelige forventninger og internasjonal harmonisering, og slik må det være. Vi som bransje er beredt til å ta ansvaret som ligger i dette, sier Hanstad.

Med ny revisorlov innføres også EUs revisjonsforordning, som stiller særlige krav til revisjon av foretak av allmenn interesse (noterte foretak, banker og forsikringsforetak). For å ytterligere sikre revisors uavhengighet må disse selskapene nå bytte revisjonsfirma etter et antall år og det innføres begrensninger i hvilke andre tjenester enn revisjon valgt revisor kan levere til slike selskaper.

 - Det har tatt tid å få på plass dette regelverket i Norge. Det er bra at rammene for revisjon av foretak av allmenn interesse nå kommer på linje med de andre EU/EØS-landene, sier Hanstad. 

Kontakter

Bilder

- Vi får nå en helt ny og moderne lov som er godt tilpasset samfunnets krav og forventninger til oss som bransje, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Vi får nå en helt ny og moderne lov som er godt tilpasset samfunnets krav og forventninger til oss som bransje, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom