Norad

Ny klimaavtale til 500 millioner kroner skal sikre fornybarinvesteringer i utviklingsland

Del

Norad inngår et garantisamarbeid med den afrikanske organisasjonen African Trade Insurance Agency (ATI). Avtalen skal redusere risiko for kommersielle aktører som vil investere i fornybar energi i utviklingsland.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i samtale med Nadim Ghanem jr., administrerende direktør i Miniplast i Accra, Ghana. Bedriften har faset ut diselaggregatet og er nå forsynt av strøm fra et solcelleanlegg på taket. Anlegget er installert og driftet av det norske selskapet Empower, som har fått støtte gjennom garantipremieordningen til Norad (Foto: Espen Røst/Bistandsaktuelt)
Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i samtale med Nadim Ghanem jr., administrerende direktør i Miniplast i Accra, Ghana. Bedriften har faset ut diselaggregatet og er nå forsynt av strøm fra et solcelleanlegg på taket. Anlegget er installert og driftet av det norske selskapet Empower, som har fått støtte gjennom garantipremieordningen til Norad (Foto: Espen Røst/Bistandsaktuelt)

– Å sørge for at utviklingsland får tilgang til fornybar energi er ett av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. Ved å bruke relativt små bistandsbeløp på kjøp av garantier kan vi utløse store kommersielle investeringer i utviklingsland. Denne garantisatsingen er avgjørende for at nye fornybarprosjekter i Afrika blir realisert, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Stort behov for strøm 

600 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara mangler i dag strøm. Fram mot 2040 vil befolkningen i Afrika vokse med en halv milliard mennesker. Det betyr at husholdninger og bedrifter vil trenge mye mer strøm. Å få tilgang til strøm er viktig for både økonomisk vekst, helse og sikkerhet. Men samtidig må utslippene i hele verden ned. Økt klimafinansiering, til både klimatilpasning og utslippsreduksjoner, er avgjørende for å nå målene i Parisavtalen. Det ble senest slått fast i rapporten fra FNs klimapanel som kom denne uken.

– Vi kan ikke overlate til de fattige landene å ta regningen for utslippsreduksjon. Vi må både sørge for økt klimafinansiering og for å få opp de private investeringene i fornybar energi, sier Solhjell.

Enormt og ubrukt potensiale for fornybar energi

Afrika har store forekomster av kull og gass, men også et enormt potensial for fornybar energi. Hele 40 prosent av verdens solenergipotensial ligger i Afrika. Men bare to prosent av verdens investeringer i fornybar energi skjer på det afrikanske kontinentet. Mange kommersielle aktører opplever risikoen som for stor. Garantier kan bøte på den risikoen.

Nå inngår Norad en samarbeidsavtale med African Trade Insurance Agency (ATI), som tilbyr garantiprodukter som forsikrer prosjekter innen fornybarsektoren. Den tyske utviklingsbanken KfW er også med på laget om ordningen som kalles Regional Liquidity Support Facility. I Norads avtale skal 500 millioner kroner over fem år gå til å avlaste risikoen for kommersielle investorer gjennom å øke omfanget av denne ordningen. Garantien hjelper investorene med å beskytte investeringer sine mot betalingsrisiko i utviklingsland.

Samarbeidsavtalen lanseres offisielt under en digital seremoni tirsdag 1. mars.

– Vi er svært glade for å inngå et samarbeid med en så seriøs aktør som ATI. Vi vet at billigere og mer relevante garantier er det som skal til for å utløse store kommersielle investeringer i fornybar energi særlig i Afrika sør for Sahara, sier Solhjell.

Skal doble klimafinansieringen

Med denne avtalen har Norad nå fått på plass alle tre pilarene av garantisatsingen for fornybar energi, som ble lansert i 2019 og videreført og styrket av ny regjering. Under klimatoppmøtet i Glasgow i november ble den første samarbeidsavtalen om garantier inngått med Verdensbankens Multilaterale garantinvesteringsbyrå (MIGA). tillegg har Norad opprettet en egen ordning for å understøtte garanti- og risikopremier til energiprosjekter i utviklingsland.

Regjeringen har varslet at den vil doble klimafinansieringen innen 2026 til 14 milliarder norske kroner, og satsingen på garantier er en viktig del av dette.

– Skal vi få hele verdens utslipp ned samtidig som vi skal sørge for tilgang på strøm og sikre grunnleggende behov til alle de som fortsatt mangler strøm, må vi trappe opp klimafinansieringen. Vi må både øke de offentlige budsjettene og sørge for å mobilisere privat kapital. Her spiller garantisatsingen en avgjørende rolle, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i samtale med Nadim Ghanem jr., administrerende direktør i Miniplast i Accra, Ghana. Bedriften har faset ut diselaggregatet og er nå forsynt av strøm fra et solcelleanlegg på taket. Anlegget er installert og driftet av det norske selskapet Empower, som har fått støtte gjennom garantipremieordningen til Norad (Foto: Espen Røst/Bistandsaktuelt)
Norad-direktør Bård Vegar Solhjell i samtale med Nadim Ghanem jr., administrerende direktør i Miniplast i Accra, Ghana. Bedriften har faset ut diselaggregatet og er nå forsynt av strøm fra et solcelleanlegg på taket. Anlegget er installert og driftet av det norske selskapet Empower, som har fått støtte gjennom garantipremieordningen til Norad (Foto: Espen Røst/Bistandsaktuelt)
Last ned bilde
Bård Vegar Solhjell, direkør i Norad.
Bård Vegar Solhjell, direkør i Norad.
Last ned bilde

Om Norad

Norad
Norad
Bygdøy allé 2
0257 Oslo

+47 23 98 00 00http://norad.no

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Sammen beveger vi verden.

Følg pressemeldinger fra Norad

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norad på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norad

Enormt behov for investeringer i fornybar energi i Afrika, viser ny rapport20.6.2022 16:42:26 CEST | Pressemelding

De totale energiinvesteringene i Afrika må dobles årlig for å oppnå målet om tilgang på ren og rimelig energi til alle innen 2030, viser en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA). – Rapporten viser med all tydelighet at å få opp de private investeringene i fornybar er avgjørende dersom vi skal lykkes med å nå klimamålene globalt, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom