NBBL - Norske Boligbyggelag

Ny forskrift legger ikke opp til tryggere bolighandel

Del

Kontroll av fellesarealene utelates i ny forskrift til avhendingsloven. – Uten kontroll av fellesarealene så oppfyller ikke forskriften sitt formål, mener NBBL-advokat.

Med endringene i avhendingsloven er selger ansvarlig for alle skjulte feil og mangler ved boligen dersom de i sum utgjør mer enn 10.000 kroner.
Med endringene i avhendingsloven er selger ansvarlig for alle skjulte feil og mangler ved boligen dersom de i sum utgjør mer enn 10.000 kroner.

NBBL har nylig avgitt uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til en ny forskrift til avhendingsloven.

Forslaget er en oppfølgning av endringene i avhendingslova som Stortinget vedtok i mai 2019, som blant annet forbyr selger å selge boligen «som den er». Målet med forskriften er å sikre forbrukerne et best mulig informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, blant annet ved å fastsette krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige.

– Forskriften er et skritt i riktig retning for å oppnå tryggere bolighandel etter at lovendringen ble vedtatt. Godkjente tilstandsrapporter er positivt, men det er fortsatt mange forhold som bør utredes nærmere før endelige regler utformes, og ikke minst før endringene som ble vedtatt i fjor iverksettes, kommenterer NBBL-advokat Laila Marie Bendiksen.

– Meget oppsiktsvekkende

Høringsforslaget fastsetter blant annet hvordan og hvilke bygningsdeler og rom som må undersøkes for at tilstandsrapporten skal være godkjent og at bygningssakskyndig skal bli et lovregulert yrke.

– NBBL støtter innføring av ny yrkestittel som bygningssakkyndige, men er sterkt uenige i forslaget om å utelate opplysninger om «fellesareal», fortsetter Bendiksen.

Forskriften foreslår at kravene til småhus (eneboliger, tomannsboliger og rekkehus) og for leiligheter må være forskjellige. Fordi vedlikeholdsansvaret for fellesarealene som regel ligger hos borettslaget eller sameiet, mener departementet at det hovedsakelig er bygningsdeler innendørs som er relevante å undersøke i en leilighet.

– Det er meget oppsiktsvekkende at blokkbebyggelse som utgjør hovedtyngden av boligmassen med omfattende eierskifter, unntas de sentrale bestemmelsene i forskriften. Uten kontroll av fellesarealene så oppfyller ikke forskriften sitt formål. Mangler ved fellesarealer kan gjøres gjeldende av kjøper, og det er derfor viktig for både selger og kjøper å motta opplysninger om disse, mener Bendiksen.

Link til høringsuttalelsen.

Kontakter

Bilder

Med endringene i avhendingsloven er selger ansvarlig for alle skjulte feil og mangler ved boligen dersom de i sum utgjør mer enn 10.000 kroner.
Med endringene i avhendingsloven er selger ansvarlig for alle skjulte feil og mangler ved boligen dersom de i sum utgjør mer enn 10.000 kroner.
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom