Det Norske Bibelselskap

Ny forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum

Del

Anne Veiteberg er ansatt som forlagssjef i Bibelselskapet fra 1. august 2012. Hun tar over stillingen etter Turid Barth Pettersen.

Veiteberg kommer fra stillingen som generalsekretær i Norske kirkeakademier. Hun er utdannet idéhistoriker fra Universitetet i Oslo og har i tillegg mellomfag i statsvitenskap og utdannelse i global forståelse. Anne Veiteberg har tidligere arbeidet åtte år i utenlandsavdelingen til Kirkens Nødhjelp med Latin-Amerika og Midtøsten som arbeidsfelt.
– Den brede erfaringsbakgrunnen hennes og utdannelsen innen kristen-muslimsk dialog vil gjøre den nye forlagssjefen til en ressursperson i videreutviklingen av forlagsarbeidet i Bibelselskapet og Verbum, sier generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.
– Bibelselskapets målsetning om å presentere Ordet på nye og mangfoldige måter, er en flott visjon som inspirerer meg, sier Anne Veiteberg.
– Jeg ønsker et forlag som bidrar i debatten om viktige spørsmål i vår tid - om tro, kultur og samfunn. Bibeltekstene skal slippes løs og mange stemmer skal høres. Jeg gleder meg til å være med på å utvikle forlagets profil, sier hun.

NYNORSK:
Ny forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum
Anne Veiteberg er tilsett som forlagssjef i Bibelselskapet frå 1. august 2012. Ho tek over
stillinga etter Turid Barth Pettersen.

Veiteberg kjem frå stillinga som generalsekretær i Norske kyrkjeakademi. Ho er utdanna idéhistorikar frå Universitetet i Oslo og har i tillegg mellomfag i statsvitskap og utdanning i global forståing. Anne Veiteberg har tidlegare arbeidd åtte år i utanlandsavdelinga i Kyrkjas Naudhjelp med Latin Amerika og Midtausten som arbeidsfelt.
– Den breie erfaringsbakgrunnen hennar og  utdanninga innan kristen-muslimsk dialog vil gjere den nye forlagssjefen til ein ressursperson i vidareutviklinga av forlagsarbeidet i Bibelselskapet og Verbum, seier generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.
– Bibelselskapet si målsetting om å presentere Ordet på nye og mangfaldige måtar, er ein flott visjon som inspirerer meg, seier Anne Veiteberg som tek til i stillinga 1. august.
– Eg ønskjer eit forlag som bidrar i debatten om viktige spørsmål i vår tid - om tru, kultur og samfunn. Bibeltekstane skal sleppast laus og mange røyster skal høyrast. Eg gler meg til å vere med å på vidareutvikle forlaget sin profil, seier ho.

Bilder

Anne Veiteberg er ansatt som ny forlagssjef i Bibelselskapet med tiltredelse 1. august 2012.
Anne Veiteberg er ansatt som ny forlagssjef i Bibelselskapet med tiltredelse 1. august 2012.
Last ned bilde

Om Det Norske Bibelselskap

Det Norske Bibelselskap
Det Norske Bibelselskap
Bernhard Getz gate 3
0165 OSLO

47 97 64 50http://www.bibel.no

Det Norske Bibelselskap er en del av De forente bibelselskaper, et fellesskap av nasjonale bibelselskaper i mer enn 200 land og territorier. Sammen er de verdens største aktør når det gjelder oversettelse, utgivelse og distribusjon av Bibelen. Bibelselskapene er også aktive innen områder som hiv/aids, traumearbeid og leseopplæring. Bibelskapene samarbeider med alle kristne kirkesamfunn og mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

Følg saker fra Det Norske Bibelselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det Norske Bibelselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Det Norske Bibelselskap

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom