Regnskap Norge

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder

Del

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.

Gjentatte regjeringer har lovet forenklinger i regelverk og reduserte byrder for næringslivet. Siste forenklingsrapport fra Næringsdepartementet beregner at det siden 2018 er forenklet for om lag 10,7 mrd. kroner. For gjeldende stortingsperiode er ambisjonen 11 milliarder. 

– Etter pandemien er det viktig med alle grep som kan sette fart på økonomien igjen. Komplekse og lite forståelige rapporteringsregler skaper hodebry hos bedriftene og stjeler tid som kan brukes til noe mer konstruktivt og lønnsomt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: 

– Vi presenterer nå en ny rapport med 39 forenklingsforslag til regjeringen.

Forenklingsrapporten 2021

Forenkling av reglene for reise og diett: 550 millioner i besparelser

– Skatteetaten har opplyst at det i 2019 var nesten 13 millioner innrapporteringer. Å bruke fem minutter mindre per innrapportering(*) vil gi en besparelse på 550 millioner kroner for norsk næringsliv.  

I Skatteetatens oppslagsverk – Skatte-ABC – går det med nærmere 70 sider på å forklare reise- og diettreglene. Det er flere enn 30 forskjellige skattesatser, i tillegg til satsene i statens reiseregulativ. Det skilles mellom skattesatser for reiser med og uten diett, med og uten overnatting, om du har bodd på hotell eller i brakke, om bostedet er med eller uten kokemuligheter, om du har reist mer eller mindre enn 6 eller 12 timer, om du har fått dekket måltider eller ikke osv. osv.  

– Regelverket som gjelder fradrag, godtgjørelse og refusjon for merkostnader til kost, losji og reise er omfattende, uoversiktlig og detaljert. I mange tilfeller er det krevende å innhente alle nødvendige opplysninger for å gjøre riktige skattemessige vurderinger. Det samme gjelder reglene for skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise. Det kreves ofte mange og detaljerte opplysninger fra den som har vært på reise for å gjøre en skattemessig vurdering. I tillegg er det vanskelige grenseganger. Dette gjør at mye arbeidstid går med til utfylling, kontroll, skjønnsvurdering og retting, sier Regnskap Norge-direktøren.

Regnskap Norge foreslår at det snarlig settes i gang et forenklingsarbeid knyttet til reise og diett.

Konkrete forenklingstiltak er: 

  • Rydde opp i virvaret av ulike satser, vilkår og avgrensninger som finnes på området – ta ned millimeterregimet.  
  • Mer bruk av sjablong, f.eks. ved å sette et maksantall for hvor mange dagsreiser man kan få dekket diett skattefritt i løpet av ett år. 
  • Gjeninnføre trekkfrihet for utbetalinger som er i samsvar med statens reiseregulativ. 
  • «Deregulere» pendlerbegrepet, slik at det blir en mer entydig definisjon av hva som skal til for å være pendler, uten all detaljstyringen som er i dag.   

Se hele Forenklingsrapporten 2021

Må forenkle hele tiden, OG unngå nye byrder

– Å jobbe med forenklinger er et kontinuerlig arbeid. Det handler om å forenkle dagens regelverk og ikke innføre nye regler som belaster næringslivet mer enn nødvendig. Når regjeringen snakker om 11 milliarder i reduserte byrder, er det uklart om dette er en netto målsetting – altså hvor de også tar med nye regler i forenklingsregnskapet, sier Regnskap Norge-direktøren:

– Et eksempel på det siste er målsettingen i Hurdalsplattformen om gradert merverdiavgift på elbiler. Intensjonen bak forslaget er forståelig, men forslaget i seg selv innebærer store merbyrder for næringslivet.

– Det holder med andre ord ikke bare å snakke om forenkling – vi må begynne å snakke om smart regulering. Det hjelper lite å redusere administrative byrder med den ene hånden, hvis vi innfører nye med den andre, sier Aale-Hansen.

Se hele Forenklingsrapporten 2021

*Til en timepris basert på SSBs anslag for arbeidskraftkostnad per minutt. 

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom