Norsk Friluftsliv

Ny folkehelsemelding: – Risikerer å legge en enorm byrde på de unge

Del

«Små grep skal gjøre en stor forskjell», er slagordet i regjeringens nye folkehelsemelding. – Med dagens helseutgifter må det større grep til, hvis ikke legger vi en enorm fremtidig byrde på de unge, mener Norsk Friluftsliv.

ENORM BYRDE: Hvis vi ikke tar grep for å redusere de økende helseutgiftene legger vi en enorm fremtidig byrde på dagens unge, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Paulina Cervenka
ENORM BYRDE: Hvis vi ikke tar grep for å redusere de økende helseutgiftene legger vi en enorm fremtidig byrde på dagens unge, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Paulina Cervenka

Helseutgiftene i Norge har vokst betraktelig de siste årene, i fjor ble det brukt rekordhøye 360 milliarder på helse. I dag kom regjeringens nye folkehelsemelding der de presenterer hvordan de vil komme de økende helseutgiftene til livs.

– Naturen er landets flotteste og aller beste treningssenter. Treningssenteret som blir bygget om flere ganger i året og byr på nye aktiviteter hver eneste årstid, sa folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) da hun presenterte meldingen.

Til tross for flotte ord, er Norsk Friluftsliv bekymret over at regjeringen ikke har en tydeligere plan for hvordan de skal få flere i aktivitet.

Ubenyttet potensial

– Det er flott at regjeringen vil satse på tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse. Et løft for lavterskel aktivitet og friluftsliv vil kunne ha kjempebetydning for å nå alle disse målene. I meldingen savner vi nye tiltak som berører dette, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 friluftsorganisasjoner, som hver dag jobber for å få med flere ut i naturen. De skulle gjerne ha gjort enda mer for folkehelsa, men venter nå på et politisk løft.

– Friluftsorganisasjonene står klare til innsats, og vi vil trå til når de nødvendige ressursene er på plass!

Mange tapte leveår

Det er fire år siden forrige folkehelsemelding, og utfordringene har ikke blitt mindre siden den gang. Siden forrige plan har det vært en økning på 44,8 milliarder i helseutgifter.

– Bak tallene er veldig mange mennesker med tapte leveår og tapt livskvalitet. I tillegg kommer den økonomiske byrden. Regjeringen snakker om at små grep kan utgjøre en stor forskjell, men med dagens helseutgifter må det større grep til, for å unngå å legge en enorm fremtidig byrde på de unge, uttaler Lasse Heimdal.

Fra før vet vi at en vesentlig del av helseutgiftene skyldes livsstil, det vil si lidelser som i hovedsak kan unngås, forklarer Heimdal.

– Vi vet også at det er langt billigere å satse på helsefremmende tiltak, enn på reparasjon. Vi venter derfor nå på handlingsplanen for fysisk aktivitet, hvor vi forventer et større løft for friluftslivet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ENORM BYRDE: Hvis vi ikke tar grep for å redusere de økende helseutgiftene legger vi en enorm fremtidig byrde på dagens unge, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Paulina Cervenka
ENORM BYRDE: Hvis vi ikke tar grep for å redusere de økende helseutgiftene legger vi en enorm fremtidig byrde på dagens unge, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Paulina Cervenka
Last ned bilde
FOLKEHELSEMINISTER: Minister Åse Michaelsen la vekt på naturens rolle for å få flere i aktivitet,da hun la frem folkehelsemeldingen i dag. Foto: Wanda Nordstrøm
FOLKEHELSEMINISTER: Minister Åse Michaelsen la vekt på naturens rolle for å få flere i aktivitet,da hun la frem folkehelsemeldingen i dag. Foto: Wanda Nordstrøm
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom