OsloMet

Ny femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk

Del

OsloMet får landets første femårige lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, i design, kunst og håndverk, for trinn 1 til 13 fra høsten 2022.

Fra undervisning faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk på Institutt for estetiske fag på OsloMet. Foto: OsloMet.
Fra undervisning faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk på Institutt for estetiske fag på OsloMet. Foto: OsloMet.

Institutt for estetiske fag på Fakultet for teknologi, kunst og design, ønsker nye lærerstudenter velkommen til å søke på et studium som vektlegger de praktiske og estetiske fagenes plass i skolen.

Studiet vil dekke et stort behov for formell faglig kompetanse i kunst og håndverk i grunnopplæringen.

Omleggingen av lærerutdanningen er styrt av ny lov for lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag.

OsloMet har et ønske om å være tidlig ute for å sikre enda bedre og tryggere lærere innen fagfeltet. Dette er i tråd med signaler om styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen.

Kan velge et annet undervisningsfag i tillegg

En nyvinning er at studentene kan velge et annet undervisningsfag i løpet av studiet.

Dette gir en større bredde i fagkompetansen og gjør studentene mer attraktive som arbeidssøkere.

Studentene kan velge blant annet undervisningsfag på 5. til 10. trinn, som norsk, engelsk og samfunnsfag. Dette tilbys i samarbeid med grunnskolelærerutdanningen på OsloMet.

Studentene kan også velge andre estetiske undervisningsfag innen medier og kommunikasjon eller drama og teater. Dette gir kompetanse inn mot valgfag på ungdomsskolen og videregående skole.

Den treårige faglærerutdanningen fases ut

Den eksisterende treårige faglærerutdanningen fases ut med nåværende kull. Studenter som begynner høsten 2022 får da et nytt og tett helhetlig femårig løp med både økt praksis og en dypere kompetanse i masterfaget design, kunst og håndverk.

Bredde og faglig dybde med femårig utdanning

I dag har kun 45 prosent av lærerne som underviser i kunst og håndverk formell faglig kompetanse. Gjennom et integrert femårig løp med to undervisningsfag får de både bredde og faglig dybde. Dette gjør dem mer forberedt til å gå inn i den spennende lærerprofesjonen.

Studiet legger opp til tidlig faglig fordypning innen design, kunst og håndverk. Dette avsluttes gjennom et selvstendig praktisk-estetisk prosjekt og en masteroppgave.

Bærekraft, mangfold og arbeidslivsrelevans i fokus

Bærekraftig utvikling og et økt perspektiv på mangfold og arbeidslivsrelevans blir viktige fokusområder i studiet.

Institutt for estetiske fag har et av landets største fagmiljøer innen estetiske fag, med ulike bachelor-, master- og videreutdanningsstudier.

Instituttet har også landets eldste masterutdanning innen design, kunst og håndverk, og er med dette godt forberedt til å utvide lærerstudiet til et femårig studieprogram.

- Som institutt vil vi fortsatt tilby videreutdanning innen master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design; for lærere som ønsker en kompetanseheving, både som heltid- og deltidsstudium.

- I fremtiden håper vi at alle lærere innen design, kunst og håndverk vil være lektorer ute i grunnskole, videregående skole, kulturskoler og i andre pedagogiske læringsarenaer, sier instituttleder Liv Klakegg Dahlin.

Kontakt

Liv K. Dahlin, instituttleder, e-post: livkd@oslomet.no Tlf: 997 17 199 https://www.oslomet.no/om/ansatt/livkd/

Petter W. Hansen, studieleder, e-post: pewill@oslomet.no Tlf: 90741861
https://www.oslomet.no/om/ansatt/pewill/

Nøkkelord

Bilder

Fra undervisning faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk på Institutt for estetiske fag på OsloMet. Foto: OsloMet.
Fra undervisning faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk på Institutt for estetiske fag på OsloMet. Foto: OsloMet.
Last ned bilde
Fra undervisning faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk på Institutt for estetiske fag på OsloMet. Foto: OsloMet.
Fra undervisning faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk på Institutt for estetiske fag på OsloMet. Foto: OsloMet.
Last ned bilde
I spissen for ny femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk: Undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett. Foto: Benjamin Ward.
I spissen for ny femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk: Undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett. Foto: Benjamin Ward.
Last ned bilde
I spissen for ny femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk: Undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett. Foto: Benjamin Ward.
I spissen for ny femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk: Undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett. Foto: Benjamin Ward.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom