Motvind Norge

Ny fellesaksjon mot ASKO og plan om vindkraftverk

Del

"Nei til statlig plan for Lillesand vindkraftverk." "Avslutt prosjektet - som en gave til folket." Budskapet de samarbeidende organisasjonene overrakte matvaregiganten ASKO og Norgesgruppen er klinkende klart. Dette er tredje gang organisasjonene aksjonerer sammen overfor ASKO.

Foto: Marit Brevik, Motvind Norge
Foto: Marit Brevik, Motvind Norge

14 representanter fra organisasjonene Motvind Norge, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk forening, NOF og flere møtte i dag driftssjefen ved ASKO Ålgård 25. februar kl. 7:00 - 8:00. Til og med Trond Hovda var kommet med Motvind-bussen Dream Team fra Tysvær. Alt foregikk i fredelige former og med god stemning.

Per Emil Skjelbred fra Rødt holdt appell. Arnfinn Nilsen fra NMF overrakte felles brev fra organisasjonene til ASKO ved Stig Brekke, driftssjef ved ASKO på Ålgård.

Mat og miljø er viktig. Organisasjonene vil følge opp ASKO og Norgesgruppen videre.

Fellesbrevet er vedlagt

Nøkkelord

Kontakter

Motvind Sørvest: Marit Brevik 482 30 344
Miljøvernforbundet: Arnfinn Nilsen 952 67 007

Bilder

Foto: Marit Brevik, Motvind Norge
Foto: Marit Brevik, Motvind Norge
Last ned bilde
Foto: Marit Brevik, Motvind Norge
Foto: Marit Brevik, Motvind Norge
Last ned bilde
Foto: Marit Brevik, Motvind Norge
Foto: Marit Brevik, Motvind Norge
Last ned bilde

Dokumenter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CET | Pressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CET | Pressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom