Motvind Norge

Ny felles aksjon mot matvaregiganten ASKO

Del

Trass i at søknaden ikke er ferdig behandlet i kommunestyret i Lillesand, begynner ASKO utbygging av vindkraft i Nordbømarka - som fortsatt er ett LNF-område. Motvind Norge, Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet krever at ASKO viser respekt for lokaldemokrati og stanser anleggsarbeidet og skrinlegger hele prosjektet.

Marit Brevik og Bjarne Jensen i Motvind Sørvest. Foto: Irene Njå Gjellestad
Marit Brevik og Bjarne Jensen i Motvind Sørvest. Foto: Irene Njå Gjellestad


Se felles pressemelding

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Marit Brevik og Bjarne Jensen i Motvind Sørvest. Foto: Irene Njå Gjellestad
Marit Brevik og Bjarne Jensen i Motvind Sørvest. Foto: Irene Njå Gjellestad
Last ned bilde

Dokumenter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CETPressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CETPressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

Aksjoner mot ASKO Norges lager29.1.2021 12:00:00 CETPressemelding

Motvind Norge sammen med Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet krever umiddelbar stans av alt anleggsarbeid tilknyttet det omsøkte Lillesand vindkraftverk i Nordbømarka i Lillesand. Fredag 29. januar markerer disse organisasjonene mot ulovlige igangsatte anleggsarbeid i Nordbømarka ved fem ASKO-lagre: Oslo, Arnadalen i Bergen, Tiller i Trondheim, Ålgård i Rogaland og Lillesand i Agder. ASKO vil bygge tre 205 meter høye vindturbiner med belysning – i ikke-fornybar sørlandsnatur, i Nordbømarka, det største sammenhengende naturområdet i Lillesand. Om anlegget får alle tillatelser og realiseres, vil det bli blikkfanget i skjærgården fra Arendal til Kristiansand. ASKO-eide Lillesand Vind AS og Repstad Anlegg AS har 26. januar startet forberedelser av anleggsarbeid med gravemaskiner og skogsmaskiner. Dette er mot befolkningens vilje og før kommunen har behandlet søknaden slik det kreves for å kunne realisere anlegget på lovlig måte.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom