Fafo

Ny Fafo-rapport om nyankomne flyktninger

Del

Det er et viktig mål i norsk integreringspolitikk at flyktninger som bosettes i Norge får brukt sin formelle og uformelle kompetanse i arbeidslivet. Nå har Fafo og Agenda Kaupang lansert en ny rapport som undersøker to tiltak myndighetene har iverksatt for å nå denne målsettingen.

Myndighetene har de senere årene forbedret kompetansekartleggingen av flyktninger som bosettes i Norge. Høsten 2019 er det utført flere forsøk med karriereveiledning av bosatte flyktninger.

I regjeringens forslag til ny integreringslov foreslås det at karriereveiledning skal innføres som en rett og en plikt for alle nyankomne flyktninger som deltar i introduksjonsprogram. Faforapporten som lanseres i dag ser nærmere på både kompetansekartlegging og karriereveiledning.

Raskere og mer tilpasset

Resultatene viser at kompetansekartlegging før bosetting kan bidra til å gi nyankomne flyktninger et raskt og tilpasset opplæringstilbud. Karriereveiledning kan gjøre flyktninger bedre kjent med sine muligheter i Norge, men karriereveiledning raskt etter bosetting kan være krevende for noen.

Ragna Lillevik har sammen med de øvrige forskerne bak rapporten intervjuet både flyktninger og programrådgivere i introduksjonsprogrammet som har hatt stor glede av å snakke med en profesjonell karriereveileder om muligheter i Norge.

– At flyktningene får råd om hva de bør gjøre for å få jobb er ikke noe nytt, men dette har vært overlatt til programrådgiverne i kommunene, og vi ser at det kan styrke arbeidet når karrieresentrene trekkes inn med sin kompetanse. Men å treffe flyktningene godt krever en del fleksibilitet i tilbudet, sier hun.

Trenger tid

Karriereveilederne og programrådgiverne Fafo har intervjuet, er opptatt av at god veiledning tar tid.

– De må kunne bli litt kjent med flyktningene og flyktningene må bli litt kjent med Norge, for at karriereveiledningen skal treffe godt. Derfor anbefaler vi at karriereveiledningstilbudet bør gå over et lengre tidsrom, sier Lillevik.

Forskerne finner at det kan være nyttig for nyankomne flyktninger å få ta tiden til hjelp.

– Et veiledningstilbud som går over tid kan bidra til at flere flyktninger får et godt utbytte av tilbudet. Vi ser at etter hvert som flyktningene blir mer etablert i Norge, utvider de sitt framtidsperspektiv, mens det i starten handler mest om å komme raskest mulig i en trygg livssituasjon. De flyktningene som gjerne vil tenke langsiktig om sin framtid forteller oss at de har stor nytte av karriereveiledning. Mens de flyktningene som ikke har kommet dit, som er fokusert på sin korttidsplan eller umiddelbare utfordringer, uttrykker at karriereveiledningen ikke oppleves så nyttig for dem, sier Lillevik.

Nøkkelord

Kontakter

Ragna Lillevik, mobil: 416 41 637, e-post: ragna.lillevik@fafo.no

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom