Statens vegvesen

Ny elektrokontrakt for riksveiene i Finnmark

Del

Statens vegvesen inviterer entreprenører til å drifte elektroutstyret på over 100 mil riksvei i Finnmark.

Hvem skal drifte elektroinstallasjonene på riksveiene i Finnmark de neste fem årene? Kartet viser kontraktsområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Hvem skal drifte elektroinstallasjonene på riksveiene i Finnmark de neste fem årene? Kartet viser kontraktsområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Statens vegvesen har lyst ut en stor elektrokontrakt for riks- og europavegene i Finnmark.

Kontrakten omfatter samtlige riksveier i Finnmark, med unntak av E45 og det meste av E6 i Alta kommune. Det betyr til sammen 1043 kilometer vei, hvor 32 kilometer er gang- og sykkelvei.

– Oppdraget omfatter kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodisk arbeid, i tillegg til reparasjon av skader og utskifting og installasjon. Entreprenøren får også ansvar for å planlegge, registrere og dokumentere, og rapportere til byggherren. Beredskap og handtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet inngår også i kontrakten, sier byggeleder Jan Julius Onseng i Statens vegvesen.

De viktigste anleggene og installasjonene i kontrakten er:

  • 10 tunneler
  • 10 værstasjoner
  • 45 trafikkregistreringsstasjoner
  • 10 variable skilt
  • 4 bruer med elektriske anlegg
  • 20 sideanlegg
  • 2 700 belysningspunkter utenfor tunnel
  • 16 høyfjellsbommer
  • 50 fordelingsskap for veilys
  • 20 overvåkningskameraer

Endringer som skjer på veinettet i kontraktsperioden vil også inngå i kontrakten. Eksempler på dette er el-installasjonene i den nye Skarvbergtunnelen på E69, og ny vindmåler på Kvalsundbrua på Rv. 94.

Kontrakten inneholder også miljøkrav, og entreprenøren må blant annet rapportere energiforbruk, utslipp og forbruksdata på kjøretøyene som brukes i kontrakten.

Kontrakten er femårig, med oppstart 1. september 2023. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år. Frist for å levere tilbud er 23. februar 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hvem skal drifte elektroinstallasjonene på riksveiene i Finnmark de neste fem årene? Kartet viser kontraktsområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Hvem skal drifte elektroinstallasjonene på riksveiene i Finnmark de neste fem årene? Kartet viser kontraktsområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.