Musikkutstyrsordningen

Ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen

Del

Karen Sofie Sørensen tiltrer som ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen 1. august. Hun skal lede den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler i en spennende periode.

Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise
Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Vil videreutvikle Musikkutstyrsordningen

Karen Sofie Sørensen er ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen (MUO). Hun skal lede den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler i en spennende periode. Fra 2019 deler ordningen ut et større tilskudd til hele musikkfeltet på tvers av sjangre og også amatørteater. MUO er på vei til å bli en ordning for hele kulturfeltet.

"Å videreutvikle Musikkutstyrsordningen til en ordning for hele kulturlivet er en stor oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med både politisk støtte og et stort behov i feltet har vi nå mulighet til å få på plass enda flere tilrettelagte kulturarenaer over hele landet", sier påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen.

Hun håper å kunne bidra til å samle krefter og vise enda tydeligere hvilke verdier som skapes i kulturfeltet når rammevilkårene er på plass.

«Tildelingene fra Musikkutstyrsordningen er avgjørende for at det finnes så mange bra lokaler for å utøve og oppleve musikk i Norge. Jeg har selv hjulpet mange scener og øvinsgfellesskap med søknader og sett hvilke positive ringvirkninger tilskuddet fra ordningen kan skape. Egnede arenaer er viktig for å bygge både grasrot og elite, men kulturfeltet har fremdeles langt igjen å gå før vi har den samme tilretteleggingen som idretten.» -Karen Sofie Sørensen

De siste årene har MUO har også vært engasjert i prosjekter for å bedre kjønnsbalansen og jobbet målrettet for å øke kompetansen for de som driver med teknikk og konsertproduksjon. Dette er et arbeid hun ser fram til å videreføre.

Sørensen kommer fra stillingen som daglig leder på Bruket (bar og scene i gamle landbrukets hus i Oslo). Før dette har hun i tolv år vært aktiv i kulturlivet i Bergen og på Vestlandet og tar med seg mye relevant erfaring fra jobben som daglig leder i kompetansesenteret Brak. Med styreverv i Music Norway, Norske Konsertarrangører, Vill Vill Vest, kombinert med erfaring fra flere konsertscener og festivaler har hun bred innsikt i musikk- og kulturfeltets behov.

Styret i MUO: Rett person

Styret i Musikkutstyrsordningen ser fram til det videre arbeidet med ny daglig leder på plass.

"MUO er en tilskuddsordning med stort nedslagsfelt, og jobben framover blir enda større og viktigere for å bygge grunnmuren for kulturlivet i hele landet. Vi er sikre på at Karen Sofie er den rette personen for å ta organisasjonen inn i en fase med utvidet oppdrag.", sier styreleder i MUO Kjersti Vikør.

Nå skal MUO inn i en omfattende strategiprosess og vil lytte til hele feltet for å finne ut hvordan ordningen kan bidra til å løfte kulturfeltet og sikre forutsigbare arenaer og rammevilkår i mange år framover.

Nøkkelord

Kontakter

Styreleder i Musikkutstyrsordningen: Kjersti Vikør: 959 10 654
Påtroppende daglig leder: Karen Sofie Sørensen: 99562373

Bilder

Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise
Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise
Last ned bilde

Lenker

Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

http://www.utstyrsordningen.no
  • Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.
  • Den sittende regjeringen har en uttalt satsing på kulturarenaer og ga i årets statsbudsjett Musikkutstyrsordningen oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. Med dette oppdraget fulgte i første omgang en økning på fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2019 fra avsetningen til amatørteater-formål og allerede i revidert statsbudsjett fulgte 12 millioner i økning fra tippemidlene.
  • Totalt administrerer MUO 45 millioner kroner offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler.
  • Utover tildelinger jobber MUO med økt kompetanse og faglig utvikling innen det konserttekniske feltet.