Abstrakt forlag

Ny bok utfordrer psykiatrien

Del

«Drøm i våken tilstand» – en bok med unike beretninger om erfaringer med psykose – ble lansert på et tungt faglig seminar på Litteraturhuset i Oslo onsdag den 12. juni for fulle lokaler.

Drøm i våken tilstand
Drøm i våken tilstand

De psykiatriske fagmiljøene forstår i stor utstrekning psykose som en arvelig defekt i hjernen til tross for at det ikke foreligger forskningsmessig belegg for denne oppfatningen. Hallusinasjoner og vrangforestillinger forståes som syklige utslag som må behandles medikamentelt. Behandlingen skjer vanligvis uten interesse for innholdet i det de psykoserammede selv formidler.

Drøm i våken tilstand presenterer viktige tekster fra sju psykoseerfarere om sine unike og personlige opplevelser med bipolar diagnose og psykose. Ved å kartlegge og tolke sine psykoseopplevelser oppdaget de sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd. Psykosene ble da ikke bare en virkelighetsflukt, men også egenmobilisering og forsøk på å finne kreative løsninger på store livskriser. Ved å forstå psykosen som en mestringsstrategi vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Gjennom systematisk å ta i bruk og videreforedle sine psykoseerfaringer, opplevde alle bidragsyterne i denne boken en stor grad av tilfriskning og mestring.

Det har lenge vært kjent at bipolar lidelse ofte rammer folk med evner for kunstnerisk utfoldelse og abstrakt tenking. Ved å betrakte lidelsen som sensitivitet og talent, ønsker bidragsyterne å utfordre det psykiske helsefeltet til å tenke mer kreativt og løsningsorientert i samhandling med de som erfarer psykose.

«Dette er en samling tekster som gjør sterkt inntrykk. De beskriver innenfra hvordan det oppleves å være i ulike sjelelige grensetilstander. De er vitnesbyrd om den ytterste erfaring av angst og skrekk men også om muligheten for paradoksal ekstatisk lykke.»

Fra forordet til Svein Haugsgjerd, overlege og professor i psykiatri.

«Tekstene forteller om den fortvilelsen og håpløsheten som er knyttet til å få en diagnose, som schizofreni eller bipolaritet, der utgangspunktet er at man aldri vil bli frisk,

fordi det dreier seg om en sykdom i hjernen, og ikke med det livets erfaringer har gjort med ens mottaksapparat for virkelighet.»

Fra etterordet til Merete Morken Andersen, forfatter, skrivelærer og litteraturviter.

Nøkkelord

Bilder

Drøm i våken tilstand
Drøm i våken tilstand
Last ned bilde

Lenker

Om Abstrakt forlag

Abstrakt forlag
Abstrakt forlag
Oscars gate 35 a
0258 Oslo

23 31 12 20http://www.abstrakt.no
Abstrakt forlag utgir fagbøker for universiteter og høyskoler, næringsliv og offentlig forvaltning. Hovedsatsingen er akademisk publisering innenfor av lærebøker, forskningsmonografier, oppslagsverk og antologier. Kjernen i Abstrakt forlags forleggeri er kvalitet, redaksjonell oppfølging, innsikt i de ulike akademiske felt og kommunikasjonen med de markeder vi jobber mot. Som akademisk forlag er vi opptatt av nær kontakt med våre fagområder. Abstrakt forlag har derfor knyttet til seg egne fagredaktører fra forskning og undervisning. Forlaget ble etablert i 1998.

Følg saker fra Abstrakt forlag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abstrakt forlag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abstrakt forlag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom