Miljøstiftelsen Bellona

Ny batteristrategi: – Et viktig første steg

Del

Regjeringen lanserte i dag Norges første batteristrategi som del av sitt grønne industriløft. – I batteristrategien ser vi at det tas et steg i riktig retning, selv om mye fremdeles gjenstår, sier seniorrådgiver Martin Sveinssønn Melvær i Miljøstiftelsen Bellona.

Martin Sveinssønn Melvær,  seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona.
Martin Sveinssønn Melvær, seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona.

Bellona har tidligere gitt innspill til strategien, og etterlyst tydelige mål om en karbonnegativ batterinæring, etablering av nye markeder for bruk av batterier i Norge, og kontroll over verdikjedene med satsing på bærekraftig mineralindustri. Batteristrategien er regjeringens oppfølger til veikartet for grønt industriløft som ble lagt fram for kort tid siden, som Bellona mente manglet muskler.

Bellona er positive til at regjeringen kommer med tiltak for å korte ned behandlingstiden for kraft- og nettutbygging.

– I dag tar det alt for lang tid å behandle søknader om utbygging av kraftnett og -produksjon, det er en barriere for etablering og utvidelse av grønn industri. Vi ser positivt på at saksbehandlingkapasiteten økes og regjeringen bør sette et mål om å ha behandlingstid på under tre år, sier Melvær.

I batteristrategien legger regjeringen opp til et virkemiddelapparat som kan skalere opp bevilgningene ved større industriprosjekter.

– Dette er svært viktig for etableringen av batterifabrikker, da de krever enormt med kapital. Det er også positivt at strategien åpner for økt internasjonalt batterisamarbeid, både med EU og med enkeltland. Regjeringen jobber også for norsk deltakelse i IPCEI og er i dialog med EU om batteritoll-saken. Dette er kritisk for at Norge skal kunne konkurrere på samme vilkår som medlemsland, sier Melvær.

I batteristrategien beskriver regjeringen et mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Bellona har store forventninger til at mineralstrategien som lanseres i høst har konkrete tiltak.

– Mineraler er avgjørende for utrulling av grønn teknologi. Det er bra at regjeringen anerkjenner dette og vil satse på utvikling også av grønnere gruvedrift i Norge. Vi har store forventninger til høstens mineralstrategi, som må komme med konkrete virkemidler for å realisere ambisjonen, ikke minst når det gjelder problemene tilknyttet deponering av overskuddsmasser, sier Melvær.

Bellona ser fram til den videre oppfølgingen av denne strategien. – Det er da vi vil se om regjeringens ord og ambisjoner vil oversettes til nye grønne industriarbeidsplasser i Norge, sier Melvær.

Nøkkelord

Kontakter

Martin Sveinssønn Melvær, Seniorrådgiver industri
martin@bellona.no
+47 452 22 149

Bilder

Martin Sveinssønn Melvær,  seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona.
Martin Sveinssønn Melvær, seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona.
Last ned bilde

Om Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Bellona
Miljøstiftelsen Bellona
Rådhusgata 28
0151 Oslo

23 23 46 00https://bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 og har i dag ca. 60 medarbeidere – deriblant ingeniører, statsvitere, økonomer, biologer, jurister og journalister – fordelt på våre kontorer i Oslo, Brussel, London, Berlin, Murmansk og St. Petersburg, i tillegg til representasjoner i USA og flere EU-land. Våre nettsider finnes i norsk, engelsk og russisk utgave.

Følg pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljøstiftelsen Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom