Katalysator AS

Ny administrerende direktør i Katalysator

Del

Fredrik Dokk Nygaard (43) blir ny administrerende direktør i Møller-familiens investeringsselskap Katalysator. Med det får han ansvaret for å videreutvikle en portefølje som allerede sysselsetter over 3.500 medarbeidere.

Fredrik Dokk Nygaard (43) blir ny administrerende direktør i Møller-familiens investeringsselskap Katalysator. Her med Øyvind Schage Førde (tv), styreleder i Aars og representant for eierne av Katalysator.
Fredrik Dokk Nygaard (43) blir ny administrerende direktør i Møller-familiens investeringsselskap Katalysator. Her med Øyvind Schage Førde (tv), styreleder i Aars og representant for eierne av Katalysator.

- Da jeg fikk presentert ambisjonene og planene til Aars og Katalysator, forstod jeg fort at dette er noe jeg ønsket å være med på, sier Fredrik Nygaard, nytilsatt administrerende direktør i Katalysator.

Møller-familien og deres eierselskap Aars er fra tidligere mest forbundet med Møller Mobility Group og Møller Eiendom. Parallelt med disse har investeringsselskapet Katalysator bygget seg opp kraftig siden etableringen i 2004. Virksomhetene i Katalysator har en samlet omsetning på rundt 5,5 milliarder kroner og sysselsetter om lag 3.500 medarbeidere gjennom de ulike selskapene i porteføljen. Verdijustert egenkapital er i dag på godt over 1,5 milliarder kroner.

- Katalysator sikrer at Aars sitt samlede eierskap er diversifisert, parallelt med eierskapet i Møller Mobility Group og Møller Eiendom. Vi har store vekstambisjoner og et langsiktig perspektiv med Katalysator. I dag har vi pekt ut en mann for fremtiden som kommer til å ta Katalysator videre inn i den retningen vi har staket ut, sier Øyvind Schage Førde, styreleder i Aars og representant for eierne av Katalysator.

Katalysator har allerede oppnådd de strategiske mål som er satt for perioden 2015 til 2020, med en gjennomsnittlig årlig vekst i verdier på over 20%.

Fredrik Dokk Nygaard er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har 16 års erfaring fra forretningsutvikling, M&A og CFO-roller fra Aker-systemet, og kommer nå fra stillingen som CFO i Kongsberg Digital.

- Katalysator har de siste årene utviklet seg i stor fart og i tråd med strategien. Jeg vil på vegne av styret og eierne takke avgående administrerende direktør Jon H. Pran for hans sentrale rolle og verdiskapende bidrag gjennom mange år, sier Schage Førde. Vi er svært glade for at Jon blir med teamet videre.

Investeringsvirksomheten til deler av Møller-familien ble etablert som Katalysator i 2004. Katalysator ble lagt inn under Aars i forbindelse med reorganisering av familiens eierskap i 2014. Selskapets investeringsportefølje representerer langsiktige investeringer i skandinaviske virksomheter.

I løpet av det siste året har Katalysator kjøpt en rekke virksomheter, blant annet teknologiselskapet Micromatic og IT-tjenesteleverandøren Infocare. Industrikonsernet OneCo ble overtatt i januar i år og OneCo inngikk deretter en avtale om å kjøpe Relacom med finansiering fra Katalysator. Dette norske selskapet leverer tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor blant annet telekom og energi.

Katalysator har ambisjoner om å bygge ut denne porteføljen videre, med Fredrik Dokk Nygaard som ny administrerende direktør. Eierne stiller med inntil 1 milliarder kroner i ny egenkapital i strategiperioden frem mot 2025. Nordiske virksomheter med bærekraftig drift, sterk bedriftskultur og et verdigrunnlag som harmonerer med Katalysators verdier, er aktuelle fremtidige investeringer.

- Vi ser for oss at enkelte investeringer etter en periode skal kunne reklassifiseres som nye hovedvirksomheter for Aars, med en langsiktig eierhorisont. Dette betyr at vi går fra en filosofi om å «kjøpe, utvikle og selge» til også å kunne «kjøpe, utvikle og eie», sier Øyvind Schage Førde.

Fakta om Aars og Katalysator

Aars AS er Møller-familiens holdingselskap og familiekontor som ivaretar familiens eierstrategi, kapitalallokering og kapitalforvaltning, samt familiens felles aktiviteter. Selskapet har fire forretningsområder, hvorav tre er organisert som egne hovedselskaper med separate styrer med underliggende forretningsområder og datterselskaper. Disse er Møller Mobility Group AS (bilvirksomhet), Møller Eiendom Holding AS (næringseiendoms- og byutvikling) og Katalysator AS (direkteinvesteringer). Det fjerde forretningsområdet, kapitalforvaltning, utøves direkte i Aars. Samlet verdijustert egenkapital utgjør ved årsskifte ca.15,9 milliarder kroner.

I tillegg bidrar Aars AS til ulike samfunnsnyttige initiativ primært i Norge. Med utgangspunkt i ny strategi for konsernets samfunnsoppdrag, er det etablert en egen selskapsstruktur for denne type prosjekter i 2017 under hovedselskapet Møller Signatur AS.

Katalysator
Katalysator er et investeringsselskap i holdingselskapet Aars.

Katalysators portefølje består av langsiktige investeringer i skandinaviske virksomheter, som til sammen omsetter for ca. 5,5 milliarder kroner og har 3.500 sysselsatte.

For mer informasjon se:
www.aars.no
www.katalysator.no

Bilder

Fredrik Dokk Nygaard (43) blir ny administrerende direktør i Møller-familiens investeringsselskap Katalysator. Her med Øyvind Schage Førde (tv), styreleder i Aars og representant for eierne av Katalysator.
Fredrik Dokk Nygaard (43) blir ny administrerende direktør i Møller-familiens investeringsselskap Katalysator. Her med Øyvind Schage Førde (tv), styreleder i Aars og representant for eierne av Katalysator.
Last ned bilde
Fredrik Dokk Nygaard (43) blir ny administrerende direktør i Møller-familiens investeringsselskap Katalysator. Her med Øyvind Schage Førde (tv), styreleder i Aars og representant for eierne av Katalysator.
Fredrik Dokk Nygaard (43) blir ny administrerende direktør i Møller-familiens investeringsselskap Katalysator. Her med Øyvind Schage Førde (tv), styreleder i Aars og representant for eierne av Katalysator.
Last ned bilde

Om Katalysator AS

Katalysator AS
Katalysator AS
PB 2511 Solli
0202 Oslo

http://www.katalysator.no

Følg saker fra Katalysator AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Katalysator AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.