Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE vurderer datostopp i Sverige til å være best for den norsk-svenske elsertifikatordningen

Del

NVE anbefaler at de markedsbaserte prinsippene for elsertifikatordningen videreføres, og at det bør innføres en datostopp i 2030 i Sverige. Dette er hovedkonklusjonen i NVEs anbefalinger til «Kontrollstasjon 2019», som overleveres til Olje- og energidepartementet i dag.

Anbefalingen om datostopp betyr at svenske anlegg kan godkjennes for elsertifikater hvis de settes i drift innen utgangen av 2030, på samme måte som norske anlegg kan få elsertifikater hvis de settes i drift innen utgangen av 2021. NVE og Energimyndigheten i Sverige har samme anbefaling.

- Elsertifikatordningen har klart å få frem ny fornybar kraft til en lav kostnad for strømkundene. De siste årene har vi sett en fantastisk teknologiutvikling i vindkraftbransjen. Den omfattende utbyggingen og investeringsviljen vi ser nå i både Norge og Sverige, tilsier at elsertifikatordningen ikke lenger er styrende for all ny fornybar kraftproduksjon, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

Strømkundene finansierer elsertifikatordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.


Lovendring kun i Sverige

Arbeidet med kontrollstasjonen er gjennomført i tett samarbeid mellom NVE og Energimyndigheten. Arbeidet er innrettet slik at en svensk lovendring kan tre i kraft innen 31. desember 2020.

Denne kontrollstasjonen legger ikke opp til lovendringer på norsk side, og den norske datostoppen i 31. desember 2021 ligger fast.

Last ned den norske og den svenske rapporten

NVE overleverer sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet i dag. Oppdraget er utført som en del av Kontrollstasjon 2019 i den felles norsk-svenske elsertifikatordningen, og har frist 20.desember 2018.

OED sender den norske rapporten ut på ekstern høring og alle parter inviteres til å gi sine innspill.

Energimyndigheten har fått et eget oppdrag som de skal svare ut til sitt Miljö- och energidepartement, med samme frist. Energimyndighetens anbefalinger leveres og offentliggjøres samtidig som NVEs rapport. Miljö- och energidepartementet sender den svenske rapporten ut på ekstern høring og alle parter inviteres til å gi sine innspill.

Last ned kontrollstasjonsrapporten med NVEs anbefalinger.

Last ned Energimyndighetens rapport..

Mer informasjon om elsertifikater og tidligere kontrollstasjoner finner du på NVEs nettsider.

For spørsmål, ta kontakt med:

Prosjektleder Ingrid Ueland, tlf. 22 95 94 57 / 98 01 61 01, e-post inguel@nve.no

Seksjonssjef Christine Birkeland, tlf. 22 95 98 76 / 91 12 13 33, e-post cbi@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom