DNV

Nullutslipp i Europa ikke nok til å nå 1,5 gradersmålet

Del

Det er et betydelig gap mellom 1,5-gradersmålet og vår mest sannsynlige fremtid. I rapporten «Pathway to Net Zero Emissions» viser DNV hvordan vi kan komme på rett spor. Det er ikke for sent å nå målene, men kraftige tiltak må iverksettes umiddelbart.

Remi Eriksen, konsernsjef DNV
Remi Eriksen, konsernsjef DNV
  • DNVs nye rapport «Pathway to Net Zero Emissions» beskriver en gjennomførbar måte å begrense global oppvarming til 1,5°C på.
  • Nord-Amerika og Europa må bli karbonnøytrale i 2042 og Kina må redusere sine utslipp med 98 prosent innen 2050.
  • Karbonfangst må bli en vesentlig del av energisystemet innen 2050.
  • Målet om å halvere utslipp innen 2030 er utenfor rekkevidde. Massiv, tidlig handling er nødvendig for å ha en sjanse til å nå 1,5-gradersmålet i 2050

1,5-gradersmålet står sentralt under COP 26 i Glasgow. DNVs analyse, «Pathway to Net Zero Emissions» fastslår at dette kan nås, men det krever betydelige tiltak i alle sektorer. Verdens industriland må bli karbonnøytrale innen 2042 og karbonnegative etter dette. Utviklingsland vil også kunne redusere sine utslipp, men vil først nå nullutslipp et tiår eller to senere. Afrika og India forventes ikke å kunne redusere sine utslipp med mer enn henholdsvis 23 og 64 prosent innen 2050.

 «Nullutslipp i Europa er ikke nok. Tross innføring av fornybare energikilder og andre gode tiltak, vil mange utviklingsland og høyutslippssektorer ikke kunne bli utslippsfrie innen 2050. Nullutslipp globalt er imidlertid avgjørende for å begrense oppvarming av kloden til 1,5 grader. Industrialiserte land, bedrifter som allerede har lave utslipp og sektorer som enkelt kan elektrifiseres, må derfor gå et steg lenger, og oppnå negative utslipp før 2050», sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

Dagens teknologier er tilstrekkelige for å nå nullutslippsmålene, men krever betydelig oppskalering. Det er politikken som blir avgjørende for om vi klarer å realisere en grønn fremtid. Dette innebærer at myndighetene må sørge for tilstrekkelige insentiver, støtteordninger, avgifter, forbud og andre regulatoriske tiltak som fremmer nullutslippssamfunnet.

Ulike sektorer har også ulike forutsetninger for å kutte utslipp. Noen sektorer, som sjøfart, luftfart og tungindustri, vil kunne bli betydelig grønnere, men kan ikke redusere sine utslipp med mer enn henholdsvis 94, 68 og 89 prosent i 2050. Dette betyr at andre sektorer må kompensere for deres utslipp.

Energifordelingen i et nullutslippssamfunn er radikalt forskjellig fra hva vi har i dag. Elektrisitet vil dekke over halvparten (51 prosent) av energibehovet, med 86 prosent av dette fra vind og sol. Hydrogen, som er avgjørende for å avkarbonisere sektorer som vanskelig kan elektrifiseres, har en andel på 13 prosent. Fossile energikilder vil fortsatt brukes i land og næringer som ikke kan avkarboniseres fullstendig i 2050 og vil stå for 21 prosent av energiforbruket (8 prosent olje, 10 prosent naturgass og 3 prosent kull). Teknologi for fangst og fjerning av karbon er helt nødvendig for å fjerne de siste 20 prosent av utslippene. Kjernekraft spiller ikke en fremtrende rolle ettersom den er for kostbar sammenlignet med fornybar energi.

«Det er tid som er knapphetsfaktoren, ikke kapital. Selv om svært store investeringer kreves, spesielt på kort sikt, er tilleggskostnadene ved å nå 1,5 °C mindre enn 1 prosent av globalt BNP de neste 30 årene. Jeg vil derfor oppfordre verdens ledere til å ta nødvendige grep i Glasgow», sier Remi Eriksen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om DNV

DNV
DNV
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnv.no

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres

Følg pressemeldinger fra DNV

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DNV

DNV med melding til COP26: Paris-målene er oppnåelige, men forutsetter massiv forflytning av kapital30.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Finanssektoren vil spille en nøkkelrolle i energiomstillingen og sektoren står foran en rekke utfordringer vedrørende prising av risiko for langsiktige prosjekter. Nødvendig finansiering av energiomstillingen forutsetter politiske tiltak og forutsigbarhet. 30. september 2021: Dersom målene i Parisavtalen skal nås kreves det en rask holdningsendring og en massiv forflytning av kapitalen, uttaler DNV i spesialrapporten Financing the Energy Transition. Skal verden nå 1,5-gradersmålet, må utslippene nær halveres innen 2030. DNV anslår at utslippene kun kommer til å reduseres med 9 prosent, og at verden vil ha brukt opp karbonbudsjettet til 1,5-gradersmålet allerede innen 2029. En rettferdig og rask energiomstilling trenger betydelig økt involvering fra investorer, banker og myndigheter. For investorer kan det være krevende å prise inn risiko i energiprosjekter som varer i flere tiår. Mange av disse gjelder ny teknologi som er essensielle for en hurtig energiomstilling. Bildet kompliseres y

Klimaendringene gjør at FN ser rødt. DNV ser også muligheter for Norge.30.8.2021 08:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Klima har blitt et hett tema i valgkampen, ikke minst som følge av IPCCs siste klimarapport, karakterisert som «Code Red for humanity» av FNs generalsekretør Antonio Guterres. I vår «Energy Transition Outlook» deler vi våre beregninger for hvordan energiomstillingen vil utvikle seg de neste 30 årene. Prognosen er basert på uavhengig forskning, ledet at et dedikert forskningsteam i DNV Norge, med viktige bidrag fra våre globale eksperter samt fagpersoner fra mange norske og internasjonale virksomheter.

Klimaendringene gjør at FN ser rødt. DNV ser også muligheter for Norge27.8.2021 10:28:38 CEST | Presseinvitasjon

Klima har blitt et hett tema i valgkampen, ikke minst som følge av IPCCs siste klimarapport, karakterisert som «Code Red for humanity» av FNs generalsekretør Antonio Guterres. I vår «Energy Transition Outlook» deler vi våre beregninger for hvordan energiomstillingen vil utvikle seg de neste 30 årene. Prognosen er basert på uavhengig forskning, ledet av et dedikert forskningsteam i DNV Norge, med viktige bidrag fra våre globale eksperter samt fagpersoner fra mange norske og internasjonale virksomheter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom