NAF

NTP: Skuffende lite til veivedlikehold og fortsatt for mye i bompenger

Del

- Signalet om mer til veivedlikehold er positivt, men dessverre monner ikke de konkrete planene når etterslepet er så stort. Mange vil fortsatt kjøre på nedslitte veier de neste 12 årene. Samtidig må bilistene fortsette å betale høye summer i bompenger, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Forfallet på veiene er stort, og det er behov for mer midler til vedlikehold enn det regjeringen legger opp til, mener NAF. (Foto: NAF).
Forfallet på veiene er stort, og det er behov for mer midler til vedlikehold enn det regjeringen legger opp til, mener NAF. (Foto: NAF).

- Forfallet på riksveiene alene er på om lag 30 milliarder kroner. Det er bra at regjeringen tar inn over seg at veiene vi allerede har må rustes opp, men det speiles ikke i planen når svært mye av midlene vil gå til lovpålagt oppgradering av tuneller, sier Skjøstad.  

Han påpeker at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er beregnet å være på hele 60 til 90 milliarder kroner. Tilskuddene i NTP er et viktig bidrag, men vil ikke få ned forfallet så det monner. 

- Folk kjører med hjertet i halsen på nedslitte fylkesveier. Vi registrerer at flere partier på Stortinget har signalisert at de ønsker mer til veivedlikehold. Vi håper derfor satsningen på vedlikehold i Nasjonal transportplan ender på et langt høyere nivå etter forhandlinger i Stortinget, sier Skjøstad.  

Samtidig er det stor forskjell hvordan regjeringen vil håndtere riksveiene og fylkesveiene.  

- Vi etterlyser en samlet omtale av hvordan de vil fjerne etterslepet både på riks- og fylkesveiene. For folk har det ikke så mye å si hvem som eier veien, bare den er trygg. Midlene som er lagt inn til å ruste opp fylkesveiene vil dessverre ikke være i nærheten av å dekke behovet, sier Skjøstad.  

Bompenger 

Regjeringen vil bruke 1 200 mrd. kroner på samferdsel i planperioden 2022- 2033, inkludert 123 mrd. kroner som skal tas inn i bompenger fra bilistene. Dette utgjør en bompengeandel på 28 prosent av investeringer på riksvei, én prosent lavere enn forrige NTP.  

- En prosentandel ned, er et lite skritt i riktig retning. Men fortsatt vil bilistene betale dyrt for å komme seg rundt på veiene, både i og utenfor byene, sier Skjøstad.  

NAF-sjefen minner om bompengeopprøret i 2019.  

- Bompenger bør avskaffes og veier og kollektivtrafikk finansieres av fellesskapet, slik annen samfunnskritisk infrastruktur som skoler og sykehus finansieres, sier Skjøstad.  

Tross fortsatt høye betalinger fra bilistene, har regjeringen tatt inn over seg at bruken av bompenger ikke kan øke i all fremtid. Blant annet skal bompengesektoren fortsatt effektivisere, og regjeringen vil utrede en ordning der staten er med og stiller garanti for bompengelån.  

Det kan gi lavere omkostninger, noe NAF er opptatt av at skal komme bilistene til gode. Dette arbeidet vil vi følge nøye videre, sier Skjøstad.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forfallet på veiene er stort, og det er behov for mer midler til vedlikehold enn det regjeringen legger opp til, mener NAF. (Foto: NAF).
Forfallet på veiene er stort, og det er behov for mer midler til vedlikehold enn det regjeringen legger opp til, mener NAF. (Foto: NAF).
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom