Norges Ishockeyforbund

NTH uforstående til beslutning om å sende Narvik ned i 1. divisjon.

Del

Styret i Norsk Topphockey AS (NTH) klarer ikke å se på hvilket grunnlag Forbundsstyret i Norges Ishockeyforbund (NIHF) finner det riktig å ikke bruke muligheten fra vedtaket i Forbundsstyret 14.09.2020 til å støtte den løsningen som både administrasjonen i NIHF og klubbene i Fjordkraft-ligaen har gått inn for.

Fra vedtaket i Forbundsstyremøtet 14.09.2020:
«Under de rådende omstendigheter synes det umulig å forutse alle mulige scenarioer med tanke på serieavvikling og sluttspill/kvalifiseringsspill sesongen 20/21. Sporten har hatt intensjon om å være forutsigbare så langt det går, men finner det utfordrende å konkretisere på detaljnivå. Til det er mulige alternativer for mange. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer på prinsippnivå som vi vil jobbe etter, men samtidig ha åpning for å finne andre løsninger der dette synes sportslig rettferdig.»

Administrasjonen i NIHF utarbeidet i forkant av Forbundsstyremøtet 24.03.2021 en grundig saksinnstilling med argumentasjon for en utvidelse av Fjordkraft-ligaen til 12 lag for sesongen 2021/22. Denne ble diskutert i styret i Elitehockey AS som foruten tre representanter fra styret i NTH, også består av ishockeypresident Tage Pettersen, generalsekretær Ottar Eide og ass. generalsekretær Kristoffer Holm. Deretter ble innstillingen fremlagt for representanter for alle klubbene i NTH, hvor den også fikk tilslutning.

"Vi jobbet beinhardt gjennom hele sommeren 2020 for å få på plass en 10 år lang samarbeidsavtale mellom NIHF og NTH. En avtale hvor klubbene ga fra seg en enda større andel av «sine» inntekter fra TV og ligasponsorat til fellesskapets beste. Dette fordi man ønsket å sikre et konstruktivt og langsiktig samarbeid om utviklingen til ligaen. 

I denne prosessen hvor det er helt nødvendig å veie sportslige, økonomiske og juridiske konsekvenser av ulike løsninger opp mot hverandre, har administrasjonen i NIHF og klubbene ved NTH samarbeidet tett om å finne den løsningen som tar best hensyn til prestasjonsdelen i norsk ishockey, både lagene i Eliteserien og 1. divisjon.

At Forbundsstyret da velger å gå mot en felles innstilling fra de som jobber tettest med toppidretten opplever vi som svært overraskende", sier Njål Berge, styreleder i NTH.

Både Narvik og Lørenskog har muligheten til å anke dette vedtaket.

Styret i NTH har stor tiltro til at en eventuell anke vil bli behandlet raskt og grundig av ankeutvalget, slik at vi kan få en endelig avklaring og rette blikket mot sesongen 2021/22.

Kontakter

Kontaktpersoner i Norsk Topphockey:

Styreleder Njål Berge, tlf. 926 15 175

Om Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund
Sognsveien 75J
Oslo

(+47) 21 02 90 00http://www.hockey.no

Følg saker fra Norges Ishockeyforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Ishockeyforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Ishockeyforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom