Norges Ishockeyforbund

NTH svært bekymret for fremtiden til Norsk Ishockey

Del

Norsk Topphockey ser med stor bekymring på at det er foreslått vesentlige endringer i stimuleringspakken for januar til juni 2020.

Det er særlig punktet om at man ikke lenger får dekket avlyste arrangement med 50% som skaper stor usikkerhet for toppklubbene i Norsk Ishockey:

‘I tilfeller hvor arrangement må avlyses på kort varsel som følge av nye eller strengere pålegg eller råd fra offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19, er det bare allerede påløpte og uunngåelige kostnader som vil kunne dekkes.’

En slik endring vil medføre at ligaen og klubbene havner i et stort dilemma hvor man må sette hensynet til sine økonomiske forpliktelser opp mot spillernes helse og den potensielle risikoen for smittespredning. Dette vil være svært lite hensiktsmessig

Dersom målet er å sikre en ansvarlig gjennomføring av det myndighetene selv beskriver som ‘publikumsarrangementer av nasjonal verdi’. 

Stimuleringspakkene fra 2020 hadde allerede et sterkt incentiv til å gjennomføre så mange kamper som mulig ved at man fikk 70% kompensasjon for gjennomførte kamper mot 50% kompensasjon for avlyste. 

Hvis den kommende stimuleringspakken blir vedtatt slik den er foreslått vil det få vesentlige økonomiske konsekvenser for klubbene, som har basert sine kostnader på de premissene som lå til grunn til stimuleringspakkene som har blitt bevilget for 2020.

Norsk Topphockey er derfor både overrasket og skuffet over at man plutselig og uten forvarsel endrer forutsetningene i stimuleringspakken. At man først blir informert om dette i midten av januar når pakken har tilbakevirkende kraft fra 1 januar er også sterkt beklagelig.

Den totale uforutsigbarheten som vi nå står overfor, gjør det svært vanskelig å drive på en økonomisk og helsemessig forsvarlig måte. 

Vi håper og tror at disse endringene skyldes at man fra myndighetenes side ikke har vært bevisst på at frafallet av kompensasjon for avlyste kamper vil kunne virke mot sin hensikt. 

En slik situasjon vil i verste fall føre til at klubber ikke har annet valg enn å trekke seg fra resten av sesongen og permittere sine ansatte som utgjør majoriteten av kostanden. Dette fordi videre spill i en så uforutsigbar situasjon vil være å drive for kreditors regning, noe som vil kunne bety at Norsk Ishockey vil være ferdigspilt for sesongen stikk i strid med intensjonen for stimuleringspakkene som sier at:

‘Dette er arrangementer av nasjonal og internasjonal karakter som har stor interesse i befolkningen, også utover det publikum som overværer arrangementene direkte på arenaene eller via TV/andre medier. Det er derfor et mål at disse arrangementene skal kunne gjennomføres på samme måte som i en normalsituasjon.

Vi ønsker å fullføre sesongen så langt det er mulig for å kunne gi det norske folk flotte idrettsopplevelser i en vanskelig hverdag, men vi kan ikke gjøre dette på bekostning av helsen til våre spillere eller den økonomiske stabiliteten til våre klubber. 

Vi imøteser derfor en videreføring av eksisterende ordning ut sesongen slik at vi kan ivareta både økonomiske og helsemessige forpliktelser.

Oslo 21. januar 2021

Styret i Norsk Topphockey

Jon-Thore Thorstensen, Dagfinn Reinertsen, Mats Weberg, Tore Christiansen, Njål Berge

Kontaktpersoner i Norsk Topphockey:

Styreleder: Njål Berge, 926 15 175

Styremedlem: Tore Christiansen 906 39 584

Om Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund
Sognsveien 75J
Oslo

(+47) 21 02 90 00http://www.hockey.no

Følg saker fra Norges Ishockeyforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Ishockeyforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Ishockeyforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom